ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Pim Fijt wint 1e Filosofie Olympiade

Lees verder....

Nationale Filosofie Olympiade

IPOVrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2012

Op 3 en 4 februari 2012 zal op de ISVW te Leusden de eerste Nationale Filosofie Olympiade (NFO) van Nederland worden gehouden.

De Olympiade staat open voor leerlingen die filosofie als examenvak in de vijfde klas van het Atheneum of Gymnasium volgen. Het wedstrijdgedeelte bestaat uit het schrijven van een Engelstalig essay van 500 woorden over een filosofische stelling, thema of vraag. Het overige deel van het weekend wordt aangekleed met filosofische activiteiten voor de leerlingen, zoals debatten, lezingen en een symposium. De winnaar zal Nederland gaan vertegenwoordigen op de de International Philosophy Olympiad die in mei 2012 in het buitenland zal plaats vinden.

Sinds 1993 vindt de International Philosophy Olympiad (IPO) jaarlijks plaats in één van de landen die aangesloten is bij de Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP). Dit jaar was dat in Oostenrijk, vorig jaar in Griekenland. Tijdens de IPO werken de leerlingen ook aan een essay van 500 woorden in het Duits, Frans of Engels. De overige dagen zijn er gastcolleges, debatten, lezingen, workshops en excursies die verzorgd worden door o.a. filosofen en diplomaten. Het is een uitgelezen kans enthousiaste leerlingen met leeftijdgenoten samen te brengen en zo samen filosofische verdieping te vinden. Alleen leerlingen die een nationale olympiade hebben gewonnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de IPO.

In het najaar van 2010 besloten Dennis de Gruijter (docent filosofie), Dirk Oosthoek (docent filosofie, vakdidacticus en secretaris VFVO), Han van Ruler (hoogleraar filosofie aan de EUR en voorzitter ANVW) en Erno Eskens (filosoof en hoofd cursusinstituut van de ISVW) dat de tijd rijp was voor een Nationale Filosofie Olympiade in Nederland. Het is de bedoeling dat de NFO gaat bijdragen aan de verdieping en versteviging van het vak Filosofie binnen het voortgezet onderwijs en het stimuleren en erkennen van jong filosofisch talent.

Scholen kunnen leerlingen die mee willen doen aan de NFO aanmelden bij de VFVO. Er geldt een maximum van drie leerlingen per school. De leerlingen worden begeleid door hun filosofiedocent(en). De selectie van de deelnemers voor het NFO staat vrij. De scholen kunnen dit zelf invullen. De deadline voor de aanmelding van deelnemers is 21 december 2011 bij het secretariaat van de VFVO: info@vfvo.nl

Wij hopen op vele aanmeldingen en daarmee een goede start van wat een mooie traditie gaat worden!

Links:

http://www.vfvo.nl/                                             www.fisp.org/
http://www.philosophy-olympiad.org/                            www.isvw.nl/

VFVO

  

Programma (onder voorbehoud)

 vrijdag 3 februari 2012

 • Vanaf 16.00 uur: aankomst en welkomstwoord door prof. Han van Ruler. + uitleg van de regels
 • 18.00 uur: diner
 • 20.00 – 22.00 uur: Openingslezing door prof. Henk Oosterling. De opening loopt uit in een denkoefening
 • Borrel ter afsluiting. Scholieren ontvangen twee consumptiebonnen voor bier/wijn/rosé. Los van de bonnen zijn alleen non-alcoholische drankjes te koop.

Zaterdag 4 februari 2012

 • Vanaf 08.00 uur: ontbijt
 • 10.00 – 13.00 uur: essay schrijven
 • 13.00 – 14.00 uur: lunch, of zelfgekozen ontspanning
 • 14.00 – 16.30 uur: jurering
 • 15.00 uur: lezing door Erno Eskens over mens- en diervisies en aansluitend debat/forumdiscussie
 • 16.30 uur: slot met prijsuitreiking

Inschrijving

Scholen kunnen leerlingen die mee willen doen aan de NFO aanmelden bij de VFVO. Er geldt een maximum van drie leerlingen per school. De leerlingen worden begeleid door hun filosofiedocent(en). De selectie van de deelnemers voor het NFO staat vrij. De scholen kunnen dit zelf invullen. De deadline voor de aanmelding van deelnemers is 21 december 2011 bij het secretariaat van de VFVO: info@vfvo.nl. Per ingeschreven leerling en docent wordt uw school 95 euro aan onkostenvergoeding in rekening gebracht door de ISVW.  

 

Reglement Nationale Filosofie Olympiade

Reglement

 1. Deelname aan de NFO staat open voor leerlingen uit Atheneum 5 en Gymnasium 5 die filosofie als eindexamenvak op hun school volgen.
 2. Scholen die wensen deel te nemen aan de NFO dienen hun leerlingen (maximaal 3 per school) voor 21 december aan te melden bij de VFVO via info@vfvo.nl
 3. Scholen mogen zelf bepalen op welke manier ze hun leerlingen voor de NFO selecteren, maar voor de hand ligt om dat ook te doen in de vorm van het laten schrijven van een essay.
 4. De leerlingen worden op de NFO begeleid door een filosofiedocent van hun school.
 5. Op de NFO schrijven leerlingen binnen het tijdsbestek van 3 uur een filosofisch essay van 500 woorden. Er kan gekozen worden uit 3 verschillende thema’s, die direct voorafgaand aan het schrijven bekend worden gemaakt. De schrijftaal is Engels.
 6. De organisatie stelt de thema’s van de filosofische essays van de NFO vast.
 7. De eindjury bestaat uit een drietal filosofen, waaronder een filosofiedocent, een hoogleraar en een auteur van filosofische boeken.
 8. De essays worden beoordeeld op filosofisch begrip, originaliteit, argumentatie en coherentie.
 9. De winnaar van de NFO wordt uitgenodigd voor de International Philosophy Olympiad (IPO). Indien de winnaar niet in staat is aanwezig te zijn, dan wordt de uitnodiging aan respectievelijk de tweede, derde en bijzondere winnaar verstrekt.
 10. 10.  Het winnende essay wordt voor het publiek voorgedragen door de auteur.

Beoordeling

 1. De selectie bestaat uit vier ronden. De eerste drie ronden worden door docenten beoordeeld, in de vierde ronde bestaat de jury uit één academicus, auteur van filosofische boeken en een filosofiedocent.
 2. In de beoordeling worden de normen van de IPO gevolgd (zie punt 5 reglement). Groepen docenten beoordelen de essays als volgt: 7,5 tot 10 punten betekent dat het essay doorgaat naar de volgende ronde. 5 tot 7 punten betekent dat er geen bezwaar is als het essay doorgaat naar de volgende ronde. 1 tot 5 punten betekent dat het essay niet doorgaat naar de volgende ronde.
 3. In de eerste ronde valt 60% van de essays af. In de tweede ronde valt 50% van de essays af. In de derde ronde valt 70% van de essays af. De resterende essays worden beoordeeld door de jury.
 4. Er zijn vier prijzen: de eerste tot en met de derde prijs en de ‘honourable mention’.
 5. Aan het eind komt de jury met een gemotiveerde uitslag.
 6. Over de uitslag is geen mondelinge of schriftelijke discussie mogelijk.