ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Over de actualiteit van het schone

Zaterdag 18 & zondag 19 januari 2014

Za. 10.30 uur - zo. 12.30 met afsluitende lunch.
Aansluitend vragenuur voor cursisten van de basisopleiding esthetica en kunstfilosofie.

GadamerDocent: drs. Arthur D'Ansembourg.

Wat bedoelt Kant met zuivere schoonheid? Welke rol spelen verbeelding en verstand in de ervaring van mooie kunstwerken. In de 20e eeuw verschaft Hans Georg Gadamer inzicht in de hermeneutische structuur van de esthetische ervaring. Hij problematiseert enerzijds Kants idee van zuivere schoonheid, maar hij gebruikt het ook om te laten zien hoe schoonheid verbonden is met een ervaring van gemeenschappelijkheid. 

Tijdens dit weekend onderzoeken we de vraag of en in hoeverre het in de kunst om schoonheid gaat. Wat bedoelen we als we zeggen dat een kunstwerk mooi is? Met het oog op de uitwerking van die vraag wordt aandacht besteed aan Kants’ analyse van de ervaring van schoonheid in de natuur en in de kunst. Daarbij zullen we nagaan hoe zijn opvattingen over het spel van de verbeelding en verstand een rol spelen in de ervaring van mooie kunstwerken.

Vervolgens zullen we ingaan op de manier waarop Gadamer inzicht verschaft in de hermeneutische structuur van de esthetische ervaring. Daarbij onderzoeken we hoe hij enerzijds Kants idee van zuivere schoonheid problematiseert en anderzijds gebruikt om te laten zien hoe schoonheid ook vandaag de dag is verbonden met een ervaring van gemeenschappelijkheid.

Vraag blijft echter of de positie van Gadamer houdbaar is voor een juist begrip van de kunst in de 20ste eeuw. Als we denken aan de beroemde dichtregel van Lucebert: "in deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand" dan mag duidelijk zijn dat de moderne kunstenaar geen werk maakt dat "mooi" wil zijn. De esthetische traditie lijkt achterhaalt te zijn en het is dan ook van belang om na te gaan hoe zij o.a. door Adorno wordt geproblematiseerd.

Over de docent

Arthur D'AnsembourgArthur D'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna te München. Later was hij als onderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenen onderwijs en geeft hij voornamelijk cursussen esthetica en kunstfilsofie. Hij gaat uit van wat filosofen door de geschiedenis heen te zeggen hebben over schoonheid en kunst en gaat na hoe die opvattingen een rol spelen in het werk van kunstenaars en in de publicaties van sommige kunsthistorici. Daarnaast begeleidt hij af en toe socratische gesprekken en geeft hij dilemma-trainingen.

Toegang en aanmelden

Dit weekend maakt deel uit van de Basisopleiding Esthetica, en is ook los te volgen.

Arrangement 1: € 277,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader)

Arrangement 2: € 325,50 (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer in de (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.