ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

24 feb.: Sokratische gespreksvoering en Sokratische cafés

Datum: 24-02-2013

Zondag 24 februari 2013

cafeDocent: Miriam van Reijen

De sokratische houding en de sokratische methode maken meer dan ooit school op allerlei gebieden van het leven en van de samenleving: in het filosoferen met kinderen, in het beroepsonderwijs, in organisaties, in het coachen, en in filosofische café’s. In deze bijeenkomst gaan we verder op de basis die in de eerste bijeenkomst is gelegd. Het ontstaan van de praktische filosofie en daarbinnen de sokratische methode en houding komt opnieuw aan de orde. Deze keer gaat het over een bijzondere manier van sokratische gespreksvoering, namelijk met grotere groepen en in een andere setting: het filosofisch café ofwel een café philo. In het middagprogramma vindt een sokratisch democratisch filocafé plaats, waarbij deelnemers ook de gelegenheid krijgen zelf als begeleider daarvan te oefenen. Lees verder...

« terug naar overzicht