ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

24 maart: Filosofisch consulentschap

Datum: 24-03-2013

Zondag 24 maart 2013
Aanvang 10.30- einde 17.00 uur

Docent: Catharina de Haas.

Wat houdt filosofisch consulentschap in? Wat moet je weten, wat moet je kunnen? Vanuit jarenlange ervaring vertelt Catharina de Haas hoe gesprekken kunnen verlopen. Na de inleiding 's morgens zal er 's middags gelegenheid zijn om op vragen die door het lezen van de uitgereikte teksten zijn opgekomen met elkaar te behandelen. Ook is er tijd voor het bespreken van persoonlijke vragen, voorzover deze veralgemeend kunnen worden. De dag zal, desgewenst, besloten worden met een openbaar consult. Lees verder...

« terug naar overzicht