ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De (al te) sterke staat

Zaterdag 18 en zondag 19 december

Aanvang 10.30 uur -einde 12.30 uur.

Docenten: Hans Achterhuis en A. Docters van Leeuwen. Voorzitter: Ivana Ickovic

Iedere tijd zoekt een eigen balans tussen staatsmacht en individuele vrijheid. Sinds tien jaar is de tendens om de invloed van de staat te versterken en de individuele vrijheid en privacy in te perken. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: opkomende terreurdreiging, neoliberale uitwassen in de financiële wereld, dreigend verlies van nationale identiteit door globalisering en dreigende multiculturele spanningen tussen Nederlandse burgers. Deze zaken vormen de achtergrond van de roep om een sterke staat, leiderschap en meer handhaving.

De roep om een sterke staat heeft eerder geklonken. Thomas Hobbes schreef er in 1651 een baanbrekend werk over: Leviathan. Dit majestueuze werk verschijnt deze maand in vertaling bij Uitgeverij Boom en wordt u bij de cursus uitgereikt. Op de zaterdag bespreekt politiek filosoof Hans Achterhuis het werk. Hij legt uit waarom Hobbes de stelling lanceerde dat de mens voor de mens een wolf is. Tevens vergelijkt hij Hobbes' idee van een oorspronkelijke 'oorlog van allen tegen allen' met de paradijselijke oertoestand van Rousseau. Is onze staat een leviathan (monster) aan het worden?

Arthur Docters van LeeuwenArthur Docters van Leeuwen gaat op de zondag op deze vragen in. Hij is denker en dichter en werkte eerder als hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en als hoofd van de Autoriteit Financiële markten. Hoe kijkt hij aan tegen een sterke staat? Wat vindt hij van de technologische controlemiddelen die onze staat ter beschikking heeft? Heeft hij een antwoord op de precaire vraag hoe je genoeg staat krijgt om de bovenindividuele kwesties te regelen en tegelijkertijd kunt voorkomen dat die bovenindividuele staat een monster wordt?

Over de docenten

Prof.dr. Hans AchterhuisProf. dr. Hans Achterhuis is hoogleraar systematische filosofie aan de Universiteit van Twente. Hij schreef onder meer De erfenis van de utopie, Politiek van Goede bedoelingen en Met alle geweld.

Arthur Docters van Leeuwen was inspecteur der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën, directeur- generaal politie, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD),procureur-generaal, voorzitter van het College van procureurs-generaal en bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ivana Ivkovic is journalist en schrijft regelmatig in Filosofie MagazineNederlands Gesprekscentrum

Organisatie: Nederlands Gesprekscentrum (NGC), Uitgeverij Boom en ISVW .

Toegang:

Leviathan van Thomas HobbesArrangement 1: € 298,50 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes en het boek Leviathan t.w.v. € 54,50). Arrangement 2: € 343,50 (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijtbuffet en het boek Leviathan t.w.v. € 54,50). Aanmelden

 

 

Programma

Zaterdag

10.00 uur          Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur          Hans Achterhuis over de Hobbes en het monster van de staat
11.15 uur          koffie/thee
11.30 uur          Hans Achterhuis over andere klassieke politiek filosofen

12.30 uur          Lunch

14.00 uur          Analyse van de huidige toestand van de democratie. Lezen en bespreken van teksten van Arthur Docters van Leeuwen en Hans Achterhuis.
15.15 uur          Koffiepauze
15.30uur           Argumenten voor of tegen de sterke staat. In twee groepen (met subgroepen) inventariseren we de redenen voor of tegen sterke staat.

17.00 uur          Aperitief
17.45 uur          Diner
19.00 uur          Koffie

19.30 uur          Presentatie workshops en gesprekken
21.00 uur          Einde 

Zondag

Vanaf 7.30 uur   Ontbijt

9.30 uur            Arthur Docters van Leeuwen over de toestand van onze democratie en de grenzen van de staatsmacht.
11.30 uur          Koffiepauze
11.45 uur          Slotgesprek tussen Hans Achterhuis en Arthur Docters van Leeuwen over het herstel van vertrouwen in de samenleving en de wenselijke staat
12.30 uur          Afsluitende lunch