ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte

De opleidingen en cursussen van de ISVW zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte. Deze vereniging, die is opgericht in 1933, is vanaf haar oprichting nauw verbonden geweest met de ISVW. De vereniging heeft tot doel om de filosofie te bevorderen.

  

Hieronder de officiële gegevens, zoals te vinden in de registratie van de Koninklijke Biblliotheek:


Oprichtingsjaar: 1933
Vestigingsplaats: Utrecht/
Maatschappelijke functie: Bevordering van de beoefening der wijsbegeerte in Nederland
Annotatie: "Op de 10 Maart j.l. te Amsterdam gehouden algemeene ledenvergadering is het definitief bestuur der vereeniging gekozen. De bestuursleden zijn: Prof.Dr. H.J. Pos (voorzitter), Dr. J.D. Bierens de Haan, Dr. T. Goedewaagen, Prof. Dr. H.J. Jordaan, Dr. R.J. Kortmulder en Dr. D. Bartling (Secretaris-Penningmeester)."
(zie: Mededeling voorin in het Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 27 (1933/34).

"Om zakelijke redenen verkoos de vereniging later het (spoorwegknooppunt) Utrecht als plaats van vestiging. (..) Met de instelling van een eigen faculteit voor filoosife (1964) kwamen er structurele verbanden voor academische filosofen, wat samen met andere ingrijpende universitaire veranderingen zijn weerslag had op de ANVW. (..) Het aantal aangesloten organisaties nam echter toe." (ANVW Historie/ Marga Jager. In: Nieuwsbrief van het ANVW oktober 2001, p. 1, 2.).
Geschiedenis: 1933 Oprichting ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte
Trefwoorden: Nederland
Verenigingen
Oprichters: Bartling, Dirk (1891 - 1966) (Secretaris)
Bierens de Haan, Johannes Diderik (14 oktober 1866 - 27 september 1943) (Bestuurslid)
Goedewaagen, Tobie (15 maart 1895 - 4 januari 1980) (Bestuurslid)
Jordan, Herman Jacques (1877 - 1943) (Bestuurslid)
Kortmulder, Richardus Johannes (1886 - ) (Bestuurslid)
Pos, Hendrik Josephus (1898 - 1955) (Voorzitter)
Andere personen: Ruler, Johan Arie [Han] van (1963 - ) (Voorzitter)
Links: [Publicaties van ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte]
[Publicaties over ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte]
[Tijdschriften van ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte]