ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Annewieke Vroom

Annewieke VroomDrs. Annewieke Vroom is godsdienstfilosoof aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkt aan een proefschrift over de Kyotoschool. Zij doceert een groot aantal wijsgerige vakken aan de VU-opleidingen theologie, islam en religiestudies. Haar onderzoek richt zich op diversiteit en interreligieuze dialoog, met name de Boeddhistisch-Christelijke.