ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Aristoteles - Paul van Tongeren

Aristoteles - sprekende denkers
Paul van Tongeren | 4 cd’s in luxe slipcase | ISbn: 978-94-91224-03-4 | nur: 077 | cd-box

 

Terug naar de winkel

Aristoteles  

Sprekende denkers  

Paul van Tongeren

Aristoteles (384-322 v.Chr.) was in zijn jeugd de huisleraar van de jonge Alexander de Grote.  Hij werd de belangrijkste leerling van Plato en was - terecht - beledigd toen hij niet diens opvolger  werd; hij stichtte een eigen school maar moest later Athene verlaten omdat de stemming zo  vijandig werd jegens ‘buitenlanders’ dat hij vreesde dat het lot van Sokrates ook hem zou treffen. Er is momenteel sprake van een waar neo-aristotelisme, met name in de ethiek. In deze college  reeks ligt daarom de nadruk op de praktische filosofie van Aristoteles. 

Prof.dr. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Deugdelijk leven; een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007).

Sprekende denkers

Sprekende denkersIn de nieuwe reeks Sprekende denkers bespreken Nederlands bekendste denkers het leven en werk van ’s werelds grootste en belangrijkste filosofen. Van Aristoteles tot Kant en van Augustinus tot Hannah Arendt. Maar ook onze eigen Nederlandse filosofen ontbreken niet. Wie waren deze filosofen en hoe zag de wereld er in hun tijd uit? Waarom bleken juist zij van belang en wat is de betekenis van hun denkbeelden voor ons vandaag de dag? 

Elke cd-box heeft een vaste opbouw, waarbij eerst de denker wordt voorgesteld en de luisteraar vervolgens wordt meegenomen naar het hart van het werk van de denker, om te eindigen met een analyse van de betekenis van de denker toen en nu.  Met het beluisteren van sprekende denkers maakt de luisteraar een reis door twee millennia filosofie onder begeleiding van een expert. 

 

Terug naar de winkel