ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

AristotelesSprekende denkers: Aristoteles

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober

Aanvang za. 10.30 einde zo. 12.30 met aansluitend lunch.

Aristoteles (384-322) was in zijn jeugd de huisleraar van de jonge Alexander de Grote. Hij werd de belangrijkste leerling van Plato en was - terecht - beledigd toen hij niet diens opvolger werd; hij stichtte een eigen school maar moest later Athene verlaten omdat de stemming zo vijandig werd jegens ‘buitenlanders’ dat hij vreesde dat het lot van Sokrates ook hem zou treffen. Weinigen hebben een zo omvangrijk oeuvre op hun naam staan als hij. Na zijn dood verdween zijn invloed, maar hij werd via een omweg herontdekt in de 13de eeuw. Eeuwen lang was hij de belangrijkste filosofische autoriteit, totdat hij aan het begin van de moderniteit opnieuw uit de filosofie ‘verdreven’ werd.... om daarna weer terug te keren; en Sinds een paar decennia is er sprake van een waar neo-aristotelisme, met name in de ethiek. In deze college reeks ligt daarom de nadruk op de praktische filosofie van Aristoteles.

Prof.dr. Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige Ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit  en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele pubicaties op zijn  naam staan, waaronder Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007).

Toegang:

Arrangement 1: € 244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner met 2 drankjes en reader).
Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfortkamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

 

Aristoteles door Paul van Tongeren

Van deze dag worden door ISVW uitgevers geluidsopnamen gemaakt ten behoeve van een CD-box.

4 cd’s in luxe slipcase
€ 29,95
ISBN: 978-94-91224-03-4
Verschijnt in november 2011

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).