ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Een basiscursus kosmologie. Van oerknal tot witte gaten

Zondag 4 september - 10.30-21.30 uur

Docent: Govert Schilling

Govert Schilling. Foto Hans HordijkSterrenkundige Govert Schilling, bekend van NRC, Volkskrant en van zijn vele boeken, gaat in op de nieuwste inzichten over het heelal: de oerknaltheorie, de vraag of er nog andere leven is op exoplaneten en op knagende vraag: waar is verwachte donkere materie gebleven? Ter plekke verrijst een mini-planetarium dat u al liggend kunt bezoeken. Deze dag komen vier thema's aan de orde:

1. De oerknaltheorie

Duizenden jaren lang lag de vraag naar de oorsprong van het heelal op het terrein van religie en mystiek. Pas begin twintigste eeuw kwam ook de wetenschap met een antwoord, in de vorm van de oerknaltheorie. Hoe zijn sterrenkundigen tot die inzichten gekomen? Hoe kon er uit één oerexplosie een compleet universum voortkomen? Hoe sterk zijn de aanwijzingen voor de juistheid van deze theorie? En wat zijn de nieuwste inzichten met betrekking tot de evolutie van het heelal?

2. Knagende vragen

Wie over de oorsprong van de kosmos nadenkt, loopt al snel tegen de grenzen van zijn voorstellingsvermogen aan. Waar vond de oerknal plaats? Hoe moeten we ons de uitdijing van het heelal voorstellen? Wat is roodverschuiving? Is het heelal eindig of oneindig? Wat is gekromde ruimte? En wat was er vóór de oerknal? Al die vragen - en hun soms verrassende antwoorden - komen aan bod in dit tweede hoorcollege.

3. Het bizarre heelal

Sterrenkundigen mogen graag de indruk wekken dat ze het heelal in grote lijnen wel begrijpen. Die indruk is onterecht. De kosmos is voor 96% een groot raadsel. Waarnemingen wijzen uit dat het heelal voornamelijk uit donkere materie en donkere energie bestaat, en over de ware aard daarvan is vrijwel niets bekend. En eerder al gaven andere onbegrepen eigenschappen van het heelal aanleiding tot ingrijpende aanpassingen van het klassieke oerknalmodel.

4. Het antropisch principe

Ook nu nog liggen kosmologie en filosofie dicht tegen elkaar aan. Want waarom is het heelal zoals het is? Had het ook anders kunnen zijn? Is het heelal op amat gesneden voor de ontwikkeling van complexe structuren zoals leven? En is het heelal wel uniek? In dit laatste hoorcollege wordt uitgebreid stilgestaan bij deze tot de verbeelding sprekende vragen, en bij het intrigerende idee dat ons heelal misschien een nietig onderdeel is van een allesomvattend Multiversum.

Programma (onder voorbehoud):

10.00                     Ontvangst met thee/koffie

10.30                     Uitleg Lennie Rodill over opname voor Luisterbox

10.20                     Lennie introduceert Govert Schilling

10.25                     Govert Schilling: 1. De oerknaltheorie

11.35                     Koffie/theepauze

11.50                     Govert Schilling: 2. Knagende vragen

13.00                     Lunch

14.15                     Govert Schilling: 3. Het bizarre heelal

15.25                     Koffie/theepauze

15.40                     Govert Schilling: 4. Het antropisch principe

16.50                     Vragen

17.10                     Borrel

18.00                     Sterren / hemels  Diner

20.00                     optie opblaasbaar planetarium

21.30                     Einde dag

Basiscursus kosmologie door Govert Schilling

Deze dag wordt opgenomen en zal als CD-box op de markt komen. U ontvangt de CD-box ter zijner tijd thuis.

4 cd’s in luxe slipcase
€ 29,95
isbn: 978-94-91224-09-6
verschijnt in oktober 2011

 

Govert Schilling (1956) is wetenschapsjournalist en -publicist op het gebied van de sterrenkunde. Zijn bijdragen verschenen in bijna alle wetenschappelijke week- en maandbladen in zowel binnen als buitenland. Hij schreef ca. dertig boeken waarvan er diverse genomineerd werden. Regelmatig is hij te gast bij radio en TV om ontwikkelingen binnen de sterrenkunde toe te lichten. Voor zijn bijdragen aan de popularisering van de sterrenkunde ontving hij de Simon-Stevinkijker en de Eureka!-oeuvreprijs.

Aanmelden

Toegang: € 125,-  cursus inclusief uitgebreid lunchbuffet, driegangendiner en koffie/thee en de cd-box.) Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.