ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Esthetica en Kunstfilosofie

De filosofie van het kunstwerk

Docent: drs. Arthur d’Ansembourg 

In de kunstfilosofie zijn naast het schone altijd ook het ware en goede in het geding. Dit leidt tot allerlei vragen rondom de relatie tussen de esthetische, morele en politieke functie van kunst. In de nieuwe Basisopleiding Esthetica en Kunstfilosofie komen aan bod: de relatie tussen kunst en moraal, de rol van het lichaam in de esthetische ervaring, de actualiteit van schoonheid, de betekenis van het sublieme en het debat rondom het einde van de kunst.

Let op: Gastsprekers nog onder voorbehoud

 

Kunst is filosofie in een zichtbare of hoorbare gestalte.

Wat maakt de combinatie van kunst en filosofie zo spannend?

Ik vind de combinatie kunst en filosofie spannende vanwege de concreetheid. Kunstwerken geven niet alleen iets te zien of te horen, maar zijn tevens een intuïtief antwoord op filosofische vragen omtrent de relatie van de mens met de wereld en de anderen. Ik vind het dan ook van belang om niet zozeer te filosoferen over het kunstwerk, maar aandacht te hebben voor de filosofie van het kunstwerk zelf. Plato zegt ergens dat het schone de zichtbare zijde is van het goede. Ik zou die gedachte willen doortrekken naar de relatie tussen kunst en filosofie. Kunst is filosofie in een zichtbare of hoorbare gestalte. Lees verder...

1Sasseta. Kunst en moraal

Zaterdag 1 & zondag 2 oktober 2011

Plato ging uit van de eenheid van het schone en het goede (kalokagathia). Die invalshoek is zichtbaar in het werk van Giotto, Sasseta, Poussin en David.  Nietzsches oproep om de zedelijke orde omver te werpen, zie je bij Manet en de hedendaagse kunstenaar Ronald Ophuis. Lees verder..

.

2. Over het lineair perspectief en het bezielde lichaam

Zaterdag 26 & zondag 27 november 2011

CézanneMerleau-Ponty meent dat Descartes’ mechanistische opvatting van de waarneming leidt tot verlies van de lichamelijke betrekking met de wereld en uitnodigt tot een te afstandelijke manier van kijken. Het werk van Cézanne vraagt om een nieuwe manier van kijken die gepaard gaat met een herstel van de lichamelijke betrekking met de wereld. Lees verder...

3. Over de actualiteit van het schone

Zaterdag 21 en zondag 22 januari

Olympia van ManetWat bedoelt Kant met zuivere schoonheid? Welke rol spelen verbeelding en verstand in de ervaring van mooie kunstwerken. In de 20e eeuw verschaft Hans Georg Gadamer inzicht in de hermeneutische structuur van de esthetische ervaring. Hij problematiseert enerzijds Kants idee van zuivere schoonheid, maar hij gebruikt het ook om te laten zien hoe schoonheid verbonden is met een ervaring van gemeenschappelijkheid. Lees verder...

4. Over het sublieme in de kunst

Zaterdag 3 en zondag 4 maart 

Barnet Newman, Vir heroicus sublimis, 1950 ‘51Onderzoek naar de rol van het sublieme in het werk van Caspar David Friedrich en Barnett Newman, vraagt om excercities in het werk van Kant en Lyotard. En om aandacht voor de samenhang tussen het sublieme en een ethisch appel. Gastdocent: Ike Kamphof. Lees verder...

5. Over het einde van de kunst

Zaterdag 19 & zondag 20 mei

BrilloArthur Danto knoopt in zijn analyse van de moderne kunst aan bij de door Hegel geformuleerde stelling over het “einde van de kunst”. Het einde van de kunst treedt op als het kunstwerk niet meer verwijst naar iets buiten zichzelf, maar een auto-referentieel en reflexief karakter krijgt. Gastdocent: Renée Ridgway (kunstenares en freelance curator). Lees verder...

6. examendag

Het examen en de uitreiking van de certificaten vindt plaats op zondag 24 juni.

Studiebelasting

De basisopleiding esthetica en kunstfilosofie heeft een thematische opzet. Elk thema wordt belicht vanuit een 19de / 20ste eeuwse filosoof die zijn opvattingen ontwikkelt vanuit een discussie met de klassieke traditie. Vooraf gaand aan elk weekend krijgen deelnemers een reader met primaire teksten (+/- 35 blz.) en een opdracht. Om deel te nemen aan de examendag moet men rekenen op 12 uur voorbereidingstijd per thema-weekend. 

Over de docent

Arthur D'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna te München. Later was hij als onderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenen onderwijs en geeft hij voornamelijk cursussen esthetica en kunstfilsofie. Hij gaat uit van wat filosofen door de geschiedenis heen te zeggen hebben over schoonheid en kunst en gaat na hoe die opvattingen een rol spelen in het werk van kunstenaars en in de publicaties van sommige kunsthistorici. Daarnaast begeleidt hij af en toe socratische gesprekken en geeft hij dilemma-trainingen.

Toegang en aanmelding

Voor de gehele basisopleiding:

Agora-zaalArrangement 1: € 1.350,- (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat).
Arrangement 2: € 1.575,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet). Aanvullende
kosten voor eventuele cursusboeken, verschillen per opleiding. Doorgaans betreft dit niet meer dan 50 euro. U treft informatie hierover op onze website.
De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding.

Aanmelden

Vrienden van de ISVW krijgen korting

Weekenden los volgen?

CedeoDe weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding. Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde:

Arrangement 1
€ 244,- (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 289,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet).

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

 Aanmelden