ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Filosofie in de praktijk en aansluitende beroepsopleidingen

Filosofie in de praktijkHelaas, inschrijven voor deze basisopleiding is niet meer mogelijk. We zijn volgeboekt! De volgende basisopleiding start in september 2012.

De Basisopleiding Filosofie in de praktijk beslaat tien zaterdagen. De basisopleiding start in september 2011 en sluit aan op de beroepsopleiding tot docent filosoferen met kinderen en jongeren (start september 2011), tot filosofisch consulent (start september 2012)of tot sokratisch gespreksleider (start september 2012).

Over de inhoud

‘Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oude om aan een gezonde geest te werken?’ Epicurus maakt in zijn Brief over het
geluk duidelijk dat filosofie een praktische aangelegenheid is voor iedereen, een heel leven lang. Filosofiebeoefening staat in dienst van het dagelijks bestaan, zowel in de privésfeer, als op de markt en in het publieke domein.
Daarom kan filosofie niet beperkt blijven tot een hoog theoretische bezigheid
voor vakfilosofen en moet de vertaalslag naar het dagelijks leven voortdurend worden gemaakt.

De laatste jaren zijn talloze manieren van praktisch filosoferen herontdekt en opnieuw ontwikkeld. De interesse in denkers die de filosofie als gereedschap zien – van Socrates tot Jos Kessels - is enorm toegenomen. Maar vooral zijn er nieuwe genres ontstaan waarmee de stap van theorie naar praktijk wordt
gemaakt, denk aan filosofische consulten, socratische gesprekken, diner-pensants, organisatiefilosofie, filosofische cafés en
filosofische stadwandelingen.

De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van deze filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die direct toepasbaar zijn op de praktijk: Sokrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, Petrarca, Montaigne, Spinoza, Nietzsche, Freud, Sartre, Foucault, Deleuze en eigentijdse teksten van Hadot, Kessels, Nelson,
De Botton, Marinoff, Dohmen, Achenbach, Yalom, Le Bon, Van Reijen en
Kleinlugtenbelt.

Vervolgens wordt met concrete vaardigheden, methodes en praktijken geoefend, zoals socratische gespreksvoering, filosoferen met kinderen, filosofisch consulentschap en filosoferen in organisaties.
Deze basisopleiding is bedoeld - voor iedereen die eraan toe is om de slag
van filosofische theorie naar een gelukkiger en efficiëntere dagelijkse praktijk te maken. Je verruimt de grenzen van je taalen argumentievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt). De opleiding is vooral ook geschikt:

 • voor psychologen, therapeuten, coaches en trainers om filosofische vaardigheden toe te voegen aan hun professionele repertoire.
 • voor professionele filosofen die een beroepsopleiding tot filosofisch consulent, socratisch gespreksleider of docent filosoferen met kinderen volgen.

Over de docenten

Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen was jarenlang docent filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en tot voor kort aan Avans Hogeschool te Breda. Ze geeft HOVO-cursussen aan de Universiteit van Tilburg en lezingen, workshops en cursussen. Ze publiceerde verschillende boeken over praktische filosofie, met name over emoties en over Spinoza. Lees hier  uitgebreidere biografische gegevens en een interview met Miriam van Reijen.

Indien de groepsgrootte dit vereist, krijgt hoofddocent Miriam van Reijen medewerking van o.a. praktijkvoerend filosofen Loes de Jong en Hans Bolten. De gastdocenten zijn ervaren en erkende Socratische gespreksleiders en filosofisch consulenten, filosofen gespecialiseerd in filosoferen met kinderen en jongeren en filosofen die ervaring hebben met filosofie in organisaties.

De basisopleiding omvat:

 • Tien zaterdagen en een afsluitende examendag.
 • Koffie/thee, lunchbuffet en een afsluitend diner op zaterdag
 • Readers/kopieën, leesinstructies en praktische opdrachten.
 • Portfolio/assessment met certificaat.

 Opbouw van de cursusdagen

Elke cursusdag heeft dezelfde opbouw.

10.30–11.30 uur     Bespreken van de thuisopdrachten (vanaf de tweede bijeenkomst) en inleiding op de filosofen en de praktijk van die dag.

11.45–12.30 uur      Voorbereidende oefeningen.

14.00–15.30 uur     Nabespreken van de oefeningen, verdieping van de theorie en verdere uitleg van de methodiek/praktijk.

15.45–17.15 uur     Oefening.

17.15–17.30 uur     Nabespreken van de oefening en introductie van de thuisopdrachten.

18.00 uur                  Afsluitend drie-gangendiner incl. twee glazen wijn

Vooropleiding en certificaten voor basisopleiding en aansluitende beroepsopleidingen

 • De basisopleiding Filosofie in de praktijk staat open voor iedereen. Het goed afronden van de basisopleiding Filosofie in de praktijk leidt tot een certificaat voor deze basisopleiding.
 • Een volledig certificaat (basis- en een aansluitende beroepsopleiding) vereist afgeronde studie filosofie, succesvolle afronding van de basisopleiding filosofie in de praktijk en volledige afronding van de betreffende beroepsopleiding. Indien u aantoonbare kennis van de praktische filosofie hebt,  bestaat de mogelijkheid voor bepaalde onderdelen van de basisopleiding vrijstelling te krijgen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, maakt een assessment deel uit van de procedure.
 • In het geval van de beroepsopleiding tot filosofisch consulent kan een academische psychologieopleiding de afgeronde studie filosofie vervangen.
 • Het is mogelijk om de beroepsopleidingen afzonderlijk te volgen. Doorgaans is echter het raadzaam om ook de basisopleiding Filosofie in de praktijk te volgen. Deze basisopleiding voorziet u van de nodige voorkennis. Voltooit u alleen de beroepsopleiding, dan ontvangt u  een deelcertificaat voor de gevolgde beroepsopleiding. Ook in dit geval gelden de vooropleidingseisen zoals hierboven beschreven.

Programma

1. Sokrates en sokratische gesprekkenSokrates

Zaterdag 24 september 2011
Kennismaking met Socrates en socratische gesprekken. Met Socrates kwam de aandacht voor de mens, voor het alledaagse leven, voor de rol van het kritische, vragende denken, voor zelfkennis, voor liefde en voor geluk in de ‘westerse’ filosofie. Lees verder...

2. Stoïcijnse levenskunst

EpictetusZaterdag 22 oktober 2011

Wie er vanaf 8 augustus 2011 inschrijft graag rekening houden met mogelijk gewijzigd datum: 20 november 2011!

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de 20e eeuw werd op basis van
deze filosofie de Rationeel–Emotieve Training ontwikkeld die wij weer uitvoeren vanuit de oorspronkelijke radicaal-filosofische uitgangspunten. Lees verder...

3. Willen, kiezen en handelen

Zaterdag 19 november 2011Epicurus

Willen, kiezen en handelen. Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf – vormen een belangrijke categorie van de problemen waarmee cliënten bij een filosofisch consulent komen. Epicurus wist er met zijn ‘hedonistische calculus’ wel raad mee. De inhoud van bijeenkomst 4 en 5 wordt in overleg met de gastdocenten vastgesteld. Lees verder...

4. Filosoferen met kinderen

Zaterdag 17 december Matthew Lipman

Filosoferen met kinderen. Literatuur o.a.: Filosofie van de kinderjaren (Matthews) en Filosoferen met kinderen in de praktijk (Anthone en Mortier). Lees verder...

5. Filosoferen in organisaties

Zaterdag 7 januari 2012 mierebhoop

Filosoferen in organisaties. Literatuur o.a.: Hoofdstukken uit Vrije Ruimte.
Filosoferen in organisaties (Kessels, Boers en Mostert), Rationeel Emotief Management (Verhulst). Lees verder...

6. Sokratische gespreksvoering en sokratische café’s

Zaterdag 18 februari cafe

Sokratische gespreksvoering en socratische café’s. De sokratische houding en de socratische methode maken meer dan ooit school op allerlei gebieden van het leven en van de samenleving: in het filosoferen met kinderen, in het beroepsonderwijs, in organisaties, in het coachen en in filosofische cafés. Lees verder...

7. Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties

Zaterdag 17 maart

SpinozaFilosoferen over denken en voelen aan de hand van de radicale filosofie over de passies van de ‘filosoof onder de filosofen’, Spinoza. Tevens komt in deze bijeenkomst een meer diepgaande vergelijking van de filosofische methode met de RET (aan de hand van psycholoog Gidia Jacobs) aan de orde.  Lees verder...

8. Sokratisch coachen

Zaterdag 28 april 

Catherina de Haas vertelt in de ochtend over de filosofisch praktijk. In de middag is er ruimte voor het zelf oefenen van gesprekken. Lees verder...

9. Filosoferen met jongeren in lager en middelbaar beroepsonderwijs

Zaterdag 19 mei 2012

Filosoferen met kinderenIn het ochtendgedeelte worden opvattingen, ervaringen en onderzoeksresultaten besproken en bediscussieerd over het nut en de effecten van filosoferen (op verschillende manieren) met jongeren in bijvoorbeeld een VMBO-setting. In het middagprogramma vertellen en vertonen Vlaamse docenten/filosofen hun ervaringen in een ‘masterclass’. Lees verder...

10. Ethisch stappenplan en morele dilemma training

Zaterdag 23 juni 2012
Een ethisch stappenplan is een methode om zowel zelf duidelijkheid, inzicht in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust te krijgen, als antwoorden en argumenten naar anderen (familieleden van cliënten, team, directie, maatschappij). Naast uitleg van de verschillende methoden, wordt er ook in het middagprogramma geoefend aan de hand van concrete eigen casuïstiek.. Lees verder...

Afsluitende sessie met uitreiking certificaat

Zondag 24 juni 2012. Start 13.00-einde 16.00 uur

Afsluitende sessie met uitreiking certificaat.

Studiebelasting Basisopleiding Filosofie in de Praktijk

Voorbereiding per dag:

 1. Secundaire literatuur en primaire tekstlezing, verschillende benaderingen, werkwijzen en invalshoeken: ca. 35 pagina’s  (Nederlandstalig) = ca. 7 uur.
 2. Aanbevolen literatuur: naar eigen inzicht en planning.
 3. Opdrachten (schriftelijk) n.a.v. de literatuur en teksten: eigen ervaring, visie en mening, toepassing op de praktijk, kritische vergelijking en reflectie: ca. 2 pagina’s  =  ca. 8 uur.
 4. Praktijkopdrachten uitvoeren met kort verslag van ervaringen en kritische reflectie: ca.  3 uur praktijk;  ca. 2 pagina’s verslag = ca. 10 uur. 
 5.  

Totaal geschatte SBU (studiebelastingsuren) per zaterdag (1x per 6 weken): 25 uur.

De ISVW hanteert geen vast vrijstellingenbeleid. Mocht u van mening zijn hiervoor in aanmerking te komen dat kunt u contact opnemen met docente Miriam van Reijen.

Toegang:

Voor wie aansluitend een beroepsopleiding volgt: Cedeo

 • Arrangement 1: € 1350,-. Opleiding op 10 zaterdagen, 10 x lunch, koffie/thee, 10 x diner met
  2 drankjes. (Indien u op de zaterdagen het diner niet gebruikt bedragen de kosten € 1050,-).
 • Arrangement 2: € 3995,50. Dit arrangement omvat de Basisopleiding Filosofie in de praktijk op 10 zaterdagen en vanaf september 2012 een van de beroepopleidingen (10 zatedagavonden en aansluitende zondagen), 10 hotelovernachtingen, 10 x ontbijt, 20 x lunch, koffie/thee en 10 diners met 2 drankjes.).

Mocht u aanvullende vragen hebben over de inhoud van deze basisopleiding, dan kunt u deze stellen het beste per mail stellen aan docent dr. Miriam van Reijen.  Voor vragen over de praktische organisatie kunt u mailen met de receptie van de ISVW of bellen met 033-4650700.