ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Een beestachtige geschiedenis van de filosofie

LET OP: deze cursus vindt plaats op Complex Woudestijn in Rotterdam. Organisatie: HOVO-Rotterdam en ISVW

Dinsdag 21 en 28 juni, 5 en 12 juli 2011, 10.00-12.30 uur

Het denken over dieren is in de loop van de eeuwen sterk veranderd. Filosoof Erno Eskens laat zien hoe mensen hebben gedacht over dieren. Die geschiedenis heeft ook alles te maken met verschuivende opvattingen over wetenschap. En beelden van dieren werpen een licht veranderende mensbeelden, de houding ten opzichte van het menselijk lichaam, anatomie et cetera. Kortom, denken over dieren geeft een verrassende inkijk in denken over mensen.

Zo zijn bijvoorbeeld magische slangen van Delfi die te zien zijn op vroeg-Griekse vazen. De slang is het hoogste dier, omdat het in staat is de dood en de tijd te trotseren. De slang kruipt immers via holen in de grond af en toe naar de onderwereld. Met de opkomst van de filosofie wordt de slang een ‘laag wezen’, een onderkruipsel. Het mist intellect en is niet in staat een hoger perspectief in te nemen. Hoe meer intellect een dier heeft, hoe hoger het is, stelt Aristoteles. Het leidt tot een rangorde in het dierenrijk die bekend staat als de scala naturae (ladder van de natuur). Tot ver in Verlichtig bepaalt de ladder van de natuur hoe men dieren beoordeelt en behandelt.

In de Romantiek verdwijnt het model van de ladder. De grens tussen mens en dier wordt minder stringent. Mensen beginnen hun eigen dierlijkheid te herwaarderen: ze gaan wandelen, zonnebaden, ontdekken hun dierlijke voorgeschiedenis (evolutie) en trekken nu de natuur in om ‘tot zichzelf’ te komen. De Franse filosoof Rousseau stelt voor alles wat dierlijk is te bevrijden uit de ketenen van de benauwende ketenen van de samenleving. Hij besluit zijn hond niet langer te commanderen. De knuffelbeer doet zijn intrede en de eerste pleidooien voor dierenrechten worden gehoord. Dieren worden nu als ‘personen’ geportretteerd.

Drs. E. Eskens studeerde wijsbegeerte en politicologie aan de Vrije Universiteit, was hoofdredacteur van Filosofie Magazine en is hoofd Cursusinstituut van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

 Direct inschrijven

Details

Code

1032AL

Datum

dinsdag 21 en 28 juni, 5 en 12 juli 2011

Tijd

10.00 - 12.30 uur

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kosten

€ 125,00 (inclusief koffie en thee tijdens de pauzes)

Aantal bijeenkomsten

vier colleges van 2,5 uur

Literatuursuggestie

Democratie voor dieren - Erno Eskens