ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Begeleiden van moreel beraad

 U wilt in uw organisatie systematisch werken aan moreel beraad en daarvoor interne begeleiders opleiden

Doelgroepen

 Ervaren begeleiders die zich willen bekwamen in moreel beraad binnen hun eigen organisatie

Doelen

De deelnemers

  • Kunnen op basis van het 7 stappenmodel een moreel beraad begeleiden
  • Hebben kennis van de gebruikte terminologie rond integriteit, typen argumentatie, waarden en normen
  • Hebben inzicht in de aard van begeleiding en de invulling van de rol van begeleiders als voornamelijk procesbegeleider
  • Tonen inzicht in het belang van integriteit en de rol van de professional

 Toelichting

Voor organisaties die moreel beraad systematisch willen implementeren biedt de ISVW een opleiding aan voor interne begeleiders moreel beraad van een dag. In de opleiding wordt dieper ingegaan op de achterliggende theorie en zienswijze, maar wordt vooral geoefend met het begeleiden van moreel beraad en de positionering van de intern begeleider in de eigen organisatie.

Ervaring

De ISVW voert sinds 2004 trajecten integriteit en moreel beraad uit voor de volgende bedrijfstakken: gemeenten, geüniformeerde beroepen, notarissen, accountants, onderwijs, gezondheidszorg.

Informatie

Programma 

Literatuur

Op maat gemaakte reader met relevante en actuele achtergrond literatuur gericht op het uw organisatieomgeving

Model 7+stappenplan

Overzicht van valkuilen bij implementatie