ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Beroepsopleiding tot Filosofisch ConsulentFilosofisch consulentschap

De eerstvolgende opleiding begint (mogelijk in gewijzigde vorm) in september 2013. Hieronder treft u informatie over de lopende jaargang.

Deze eenjarige opleiding loopt op twee sporen. Tijdens zes bijeenkomsten van vier dagdelen, in Leusden, en vijf individuele sessies met de docent, in Utrecht, wordt een filosofische gesprekshouding ontwikkeld (het eerste spoor) en de reflectie op het vak gestimuleerd (het tweede). De zelfstudie, daarnaast, bestaat uit het lezen en verwerken van de literatuur, het schriftelijk beantwoorden van vragen, het schrijven van korte opstellen, het voeren van gesprekken met eigen (oefen-) cliënten en de verslaglegging daarvan. De opleiding wordt afgerond met een korte voordracht voor de groep, waarin de deelnemer zijn of haar visie op het vak uiteenzet aan de hand van de casus van een eigen cliënt.

De werkmethode die in de opleiding centraal staat, is die van de docent, Harm van der Gaag. Uitgangspunt is dat cursisten zich eerst die methode eigen maken, alvorens desgewenst een eigen manier van werken te ontwikkelen. Indien mogelijk wordt een klein aantal gastsprekers ingezet, die het vak vanuit een andere optiek kunnen bespreken en hun eigen manier van werken uit de doeken kunnen doen.

De opleiding vergt een niet onaanzienlijke inspanning van de deelnemers. Er wordt flink gelezen (200-400 pp. per weekend) en geschreven en gaandeweg moet ook een aantal proef-cliënten in de eigen omgeving gevonden worden, met wie men kan oefenen. Een toelatingsgesprek met de docent, voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, is verplicht. Wie de opleiding wil afsluiten met een getuigschrift, dient niet alleen een goede ontwikkeling als filosofisch consulent te laten zien, maar ook aan alle vereisten van de leergang (schriftelijke opdrachten, individuele sessies, voordracht, enz.) te voldoen en tenminste 90 procent van de lestijd aanwezig te zijn.

De voornaamste thema's die tijdens de leergang aan de orde komen, worden hieronder kort gekenschetst. Let wel: dit is geen programma voor de zes bijeenkomsten. 

De ontmoeting met de cliënt

Wat gebeurt er tijdens het eerste gesprek? Wat is aard van de ontmoeting tussen consulent en cliënt? Waar begint die ontmoeting? Waar houdt ze weer op? Gaat het alleen om wat er gezegd wordt? Gelden er bepaalde regels? Welke zijn de mogelijke uitkomsten van een eerste gesprek? Hoe signaleer je problematiek die de kaders van de filosofische praktijk te buiten gaat? Moet een filosofisch consulent een psychologische diagnose kunnen stellen? 

Luisteren en duiden

Wat betekent luisteren? Is er zoiets als filosofisch luisteren? Hoe is ons luisterend vermogen te versterken? Waar stopt het luisteren en begint het spreken? Wat is de rol van interpretatie/hermeutiek? Wie is er aan het filosoferen, de consulent of de cliënt? Verslaglegging; privacy; intervisie en supervisie. De rol van de herinnering en het werken in het hier en nu. Overdracht en weerstand. Non-verbale uitwisselingen.

Werken met vragen

De methode van het bevragen van de vraag: uitgangspunten, technieken, voorbij de technieken. Valkuilen. Beperkingen. Alternatieven. Is het volgen van een protocol te verkiezen boven het zich vrij laten ontwikkelen van de dialoog? Wat te doen als een gesprek vastloopt? Wat kan er misgaan? Wanneer is het klaar?

Verwante disciplines

Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de psychoanalyse en de rationeel-emotieve therapie? Wat zijn de verschillen? Is een eclectische aanpak (die ook van inzichten en technieken afkomstig uit verwante disciplines gebruik maakt) mogelijk? Wenselijk?

Werkstijl en kwaliteitsborging

Ontwikkeling van een eigen werkstijl: waartoe en wanneer? Hoe onafhankelijk kan en mag een filosofisch consulent werken? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gesprekken? Supervisie en intervisie. Vakmatige ontwikkeling na de opleiding.

Een eigen praktijk

Voltijds vak of bijkomende vaardigheid? Het opzetten van een praktijk. Voorwaarden, vormen, risico's, kosten. Welke overige vaardigheden zijn nodig? Investeringen; tarieven; specialiseren of generalistisch werken; aansprakelijkheid. Marketing. Vooruitzichten van het vak op langere termijn.

Literatuur:

 • Gerd Achenbach, Philosophische Praxis (gedeeltelijk)
 • Peter Raabe, Philosophical Counseling
 • Shlomit Schuster, Filosofische Praktijk (ged.)
 • Paul Wouters, Denkgereedschap 2.0
 • Adriaan Hoogendijk, Spreekuur bij een filosoof(ged.)
 • Eite Veening, Denkwerk
 • Ran Lahav, A Course On Philosophical Practice (ged.)
 • Lou Marinoff, Plato, not Prozac!
 • Harm van der Gaag, Wie het niet weet, mag het zeggen
 • Harry Stroeken, Kleine psychologie van het gesprek
 • Theodor Reik, Listening with the Third Ear (ged.)
 • Sigmund Freud, De psychopathologie van het dagelijks leven
 • Frans Schalkwijk, Diagnostiek in de Praktijk (ged.)
 • Irvin Yalom, Therapie als geschenk
 • J. Delnoij, Filosofisch consulentschap
 •  P. Verhaeghe, Het einde van de psychotherapie

 

Voor wie is de beroepsopleiding bedoeld?

Wij raden u aan om voorafgaand aan de beroepsopleiding de basisopleiding Filosofie in de praktijk te volgen. Indien u reeds voldoende ervaring heeft met de praktische filosofie, kan hiervan worden afgezien in overleg met de docent.

Een academische graad in de filosofie is geen vereiste voor deelname. Ook psychologen, coaches, mediators, decanen, vertrouwenspersonen en anderen die beroepshalve inzichtverschaffende dieptegesprekken voeren of willen gaan voeren, kunnen veel baat hebben bij deze leergang. Deelname aan de basisopleiding vormt een integraal onderdeel van de beroepsopleiding.

Let op: de voorgeschreven literatuur vergt een niet onaanzienlijke tijdsinvestering.

Over de docent

Harm van der GaagDocent Harm van der Gaag voert sinds 2004 full-time een filosofische praktijk , Denk dieper, in Utrecht.

 

 

De beroepsopleiding bestaat uit:

• Zes bijeenkomsten op zaterdagen en zondagochtenden

• Vijf individuele gesprekken van drie kwartier tussen u en de docent

• Arrangement met diner op zaterdag, lunchbuffetten op zaterdag en zondag, koffie/thee.

• Het boek Filosofische praktijk, een alternatief voor counseling en psychotherapie van Schuster (t.w.v. € 20,95).

• Overnachtingen in een standaardkamer op Landgoed ISVW. (U kunt ook inschrijven zonder te blijven overnachten).

•Syllabus met een deel van de verplichte literatuur

•Uitreiking van een certificaat bij afronding van alle onderdelen.

Data groep 1 (instromen niet meer mogelijk)

Groep 1 is vol. Instromen op onderstaande data is dan ook niet meer mogelijk.

Zaterdag 15 en zondag 16 september 2012
Zaterdag 3 en 4 november 2012
Zaterdag 8 en zondag 9 december 2012
Zaterdag 2 en zondag 3 februari 2013
Zaterdag 16 en zondag 17 maart 2013
Zaterdag 13 en zondag 14 april 2013

Data groep 2

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2012
Zaterdag 24 en zondag 25 november 2012
Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013
Zaterdag 16 en zondag 17 februari 2013
Zaterdag 27 en zondag 28 april 2013
Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 

Studiebelasting

Per bijeenkomst leest u 200 tot 500 pagina's lectuur. Daarnaast bereidt u individueel of in kleine groepjeseen een referaat voor naar aanleiding van (een deel van) de literatuur.  U moet rekenen op een totale studiebelasting van circa 280 uur. Het examen vereist circa 40 studieuren, waarmee het totaal 320 studieuren komt.

Opbouw van de opleidingsdagen

Elke cursusweekend heeft dezelfde opbouw. Zaterdag, 9.45 uur ontvangst met koffie/thee, 10.30 uur aanvang. Einde op zondag 12.30 uur met daarna een afsluitende lunch.

Toegang:

CedeoArrangement 1: € 3725,- (6 weekenden, 6 diners met wijn,12 x lunchbuffet, koffie/thee en boek Filosofische praktijk).

Arrangement 2: € 3995,- (arr. 1 + 6 x  standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u te zien krijgt, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Mocht u aanvullende vragen hebben over de inhoud van deze beroepsopleiding, dan kunt u deze stellen het beste per mail stellen aan docent Harm van der Gaag.  Voor vragen over de praktische organisatie kunt u mailen met de receptie van de ISVW of bellen met 033-4650700.