ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

BEROEPSOPLEIDING TOT SOKRATISCH GESPREKSLEIDER

SokratesDeelnemers verdiepen zich diepgaand en intensief in de methode, begeleiden verschillende varianten van het sokratisch gesprek en vrije filosofische dialogen. In de vele praktische reflectieoefeningen verwerken zij hun ervaringen en zoeken een eigen, weldoordachte, begeleidingsstijl. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren om socratische gesprekken te begeleiden.

Een sokratisch gesprek begeleiden is geen kwestie van een stappenplan doorlopen en de socratische methode is niet een foefje of een techniekje. Socratisch filosoferen betekent: zinnige filosofische vragen stellen en die vervolgens proberen te beantwoorden. Een sokratisch gesprek leiden vergt óók (en vooral) van de begeleider dat hij zichzelf filosofische vragen stelt - over zijn rol als gespreksleider. Om deze redenen is ons opleidingsprogramma ook niet tot in detail vastgelegd.

De weg die de cursisten individueel en als groep afleggen laat zich immers niet voorspellen. De opleiding tot socratisch gespreksleider volgt zelf een ‘socratische didactiek’; de deelnemers krijgen niet te horen hoe het allemaal moet, hoe ze een socratisch gesprek moeten opzetten en hoe ze eventuele problemen de baas moeten worden. Wat onze docenten (Hans Bolten en Kristof Van Rossem) wel doen is: mensen voortdurend gelegenheid geven om te ervaren wat een filosofisch-sokratisch gesprek is, om van daaruit hun eigen opvatting te ontwikkelen over het eigene van de sokratische methode. Op basis van hun opvattingen en de bijbehorende vragen werken de cursisten voortdurend aan hun eigen stijl van gespreksbegeleiding.

over de docenten

Hans BoltenHans Bolten werkt sinds 1997 als zelfstandig socratisch filosoof vanuit Bolten Training. Hij begeleidt al vanaf 1992 socratische gesprekken in organisaties. Met behulp van de socratische gespreksmethode verzorgde hij in de loop der jaren honderden trainingen morele oordeelsvorming voor ambtenaren en moreel beraad voor werkers in de gezondheidszorg. Hij geeft jaarlijks modules socratische gespreksvoering aan de landelijke opleiding voor Verpleegkundig Specialisten en aan diverse MBA-opleidingen.

Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en als lecturer verbonden aan Universiteit Nijenrode en aan het SportManagement Institute van de Wagner Group.

Hij publiceerde over theorie en praktijk van de socratische gespreksmethode. Samen met collega-socraticus Kristof van Rossem heeft hij de afgelopen 7 jaar al vele mensen opgeleid tot Socratisch Gespreksleider.

De afgelopen jaren begeleidde hij in de volgende organisaties Socratische gesprekken, opleidingen Socratische methode en workshops Socratisch vragen stellen:

 • Opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Organisatie
 • Leergang Topmanagement Defensie
 • Leids Universitair Medisch Centurm
 • Hanzehogeschool Groningen
 • SportManagement Intstitute
 • Academie voor Management
 • Reclassering Nederland
 • Ministerie van Financiën
 • Electrabel Nederland
 • Hogeschool Utrecht
 • Unilever,Turkije
 • Colruyt, Belgie
 • Ishtar, Israel
 • VROMRaad
 • Creathale

 

----------------------------------------------------------- 

Kristof Van RossemKristof Van Rossem (°1969) studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU). Hij werkte als leerkracht in het secundair en het hoger onderwijs en als free-lance vormingswerker voor verschillende (hoge)scholen in Vlaanderen. Hij is opgeleid in het begeleiden van taakgerichte groepen en in het faciliteren van socratische gesprekken.

Van 1997 tot 2008 was Kristof educatief medewerker aan de Stichting Lodewijk de Raet, een vormingsinstelling voor volwassenen in Vlaanderen. Hij realiseerde in die functie verschillende trainingen, cursussen, socratische gesprekken, filosofische workshops. Hij werkt sinds 2007 als zelfstandig trainer.

Hij werkte o.a. voor:

 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vertrouwenscentra Vlaanderen
 • Christelijke Mutualiteiten
 • Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling
 • Artevelde Hogeschool
 • Steunpunt/ Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Waterleidingbedrijf Amsterdam
 • VLD
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • UZGent
 • Begeleid Wonen
 • Colruyt
 • Unie van Turkse Verenigingen
 • NVKVV
 • Minderhedenforum
 • Provincie Vlaams-Brabant en Antwerpen
 • Gasthuiszusters Antwerpen (ziekenhuizen)
 • Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen
 • Tabor
 • Verbond voor Vlaamse Tandartsen
 • Universiteit Antwerpen
 • Belgische Krijgsmacht
 • Humanistisch Verbond
 • Justitieel Welzijnswerk (gevangenen)
 • CDenV
 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Z-Index
 • IDEWE
 • Interactie Academie
 • Tropisch instituut, Antwerpen
 • Gezinsbond
 • Hooggerechtshof Den Haag

Kristof is als lector verbonden aan de Academische Lerarenopleiding van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte van de KULeuven en is docent filosofie en beroepsethiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (Ehsal). Hij is ethisch adviseur van het NVKVV (verpleegkundigen).

Toegang:

De beroepsopleiding kan alleen in combinatie met de voorbereidende basisopleiding Filosofie in de praktijk worden gevolgd.
Kosten: € 3933,50 (arrangement 2 van de Basisopleiding Filosofie in de praktijk.) Dit arrangement omvat de Basisopleiding Filosofie in de praktijk op 10 zaterdagen en de beroepopleiding (10 zaterdagavonden en aansluitende zondagen), 10 hotelovernachtingen, 10 x ontbijt, 20 x lunch, 20 x koffie/thee en 10 diners met 2 drankjes.) Tot onze spijt is dit arrangement eerder met een onjuiste prijs in de onze najaarskrant aangekondigd. De prijs hierboven is de juiste. Onze excuses voor het ongemak.

Aanmelden

 

Mocht u aanvullende vragen hebben over de inhoud van deze beroepsopleiding, dan kunt u deze stellen het beste per mail stellen aan docent Hans Bolten.  Voor vragen over de praktische organisatie kunt u mailen met de receptie van de ISVW of bellen met 033-4650700.