ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Werkelijk waar?

Zaterdag 28 & zondag 29 april 2012

Docent: Jan Flameling. Gastdocent: Ton Derksen 

CernWetenschapsfilosofie in theorie en praktijk
Werkelijk waar?


Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’.  In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis.

In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat. Noties als de theorie-geladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring, de paradigma-geleidheid van onderzoek en het discours-karakter van het (wetenschappelijk) spreken spelen een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding. Gedurende het weekeinde zullen deze ontwikkelingen (kort) worden gepresenteerd.

In zijn lezing ‘De ware toedracht’ zal de wetenschapsfilosoof Ton Derksen de tekortkomingen en valkuilen van de alledaagse praktijk van waarheidsvinding bespreken. Hij zal in het bijzonder aandacht besteden aan waarheidsvinding in de strafrechtcontext.

Programma

Zaterdag 28 april

10.30-12.30:      Kennisleer in de Oudheid (Plato) / het epistemologische                                           project (Descartes-Hume-Kant) in de moderne tijd

12.30-14.00:      Lunch

14.00-15.30:      De ‘Wiener Kreis’ versus het kritische rationalisme (Karl                                     Popper)

15.30-16.00:      Pauze

16.00-17.30:      Taalspel-analyse (Ludwig Wittgenstein) en de para-                                         digmatische ontwikkeling van de wetenschap (Thomas Kuhn)

17.30-20.00:      Borrel / avondmaal

20.00-21.30:      Discours-analyse (Michel Foucault)

 

Zondag 29 april

10.00-12.30:      Lezing: ‘De ware toedracht. Wetenschapsfilosofie in                                        praktijk’ (Ton Derksen)

Toegang:

Leugens over LouwesArrangement 1: € 273,95 (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner en het boek Leugens over Louwes van Ton Derksen). Arrangement 2: € 318,95  (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.