ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De ware toedracht; Van kennisleer naar wetenschapsfilosofie

Zaterdag 6 & zondag 7 oktober 2012

Large Hadron ColliderFilosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’.  In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat. Noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken spelen een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding. Gedurende het weekeinde zullen deze ontwikkelingen (kort) worden gepresenteerd.

In zijn lezing ‘De ware toedracht’ zal de wetenschapsfilosoof Ton Derksen de tekortkomingen en valkuilen van de alledaagse praktijk van waarheidsvinding bespreken. Hij zal in het bijzonder aandacht besteden aan waarheidsvinding in de strafrechtcontext.

Programma

Zaterdag

9.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en mogelijkheid tot inchecken.

10.30 uur  Inleiding: Systematiek van de filosofie

                Kennisleer in de Oudheid (Plato) / het epistemologische

                project (Descartes-Hume-Kant) in de moderne tijd

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Wittgenstein I, de ‘Wiener Kreis’ versus het kritische

                rationalisme (Karl Popper)

15.30 uur:  Pauze

15.45 uur:  Wittgenstein II, taalspel-analyse en de paradigmatische       

                ontwikkeling van de wetenschap (Thomas Kuhn)

18.00 uur: Diner

20.00 uur: Discours-analyse (Michel Foucault)

 

Zondag

08.00 uur: Ontbijt

09.30uur:  Recapitulatie
10.00 uur: De ware toedracht. Wetenschapsfilosofie in praktijk (Prof. dr.                Ton Derksen)

12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Gesprek: ‘Waarheidsvinding in het dagelijks leven’

15.00 uur  Afsluiting

Personalia

Jan FlamelingJan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In 1994 richtte hij Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India, geeft hij workshops aan (ondermeer) de Politieacademie en voor de FIOD en werkt hij als docent aan de ISVW in Leusden.

 

Aanmelden

Arrangement1: € 250,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader)

Arrangement 2: € 295,- (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer in de (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.