ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Bewust zijn

Maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus Heidegger

Docent: Jan Flameling

Een existentiefilosofisch en neurofilosofisch perspectief

Bewust zijn kunnen we opvatten als bestaan verstaan en het verstaan (of ontwerp) als bemiddeld door bevindelijkheid en taal, aldus Martin Heidegger. Maurice Merleau-Ponty benadrukt dat ons bestaan en verstaan ook belichaamd van aard is. Wij staan als cognitief subject en lichaam-subject in de wereld. In zijn recente boek Het zelf wordt zich bewust beschrijft Antonio Damasio de verbindingen tussen hersen-werking, bewuste toestanden van de geest en gevoelens en stelt dat bewust zijn een constructie van de hersenen is. Susan Blackmore plaatst vraagtekens bij de idee dat er zoiets als een ‘ik’ bestaat en bij de gelijk-stelling van bewustzijn met subjectiviteit.

Gedurende deze ‘Summer School Class’ bespreken we de denkbeelden van Heidegger, Merleau-Ponty, Damasio en Blackmore en de implicaties ervan voor onze eigen opvattingen over bewust zijn.

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. Hij is eigenaar van Filosofisch Bureau Ataraxia.

Doel: bewust worden van het bewust zijn.

Programma

Dag 1/2

Martin Heidegger/Maurice Merleau-Ponty

 

Inleidend gesprek: ‘Wat verstaan wij onder bewust zijn?’

Filosofisch-historische oriëntatie: Bewust zijn

Van zijnsbesef/houding (Aristoteles) via subject/bewustzijn (Descartes/ Sartre) naar er zijn (Heidegger)

Inleiding: Martin Heidegger / Maurice Merleau-Ponty

Filosofie als analyse van het menselijk bestaan opgevat als ‘er betrokken  in betrekkingen zijn’, als ontwerp en als belichaamd van aard

Bespreking:

Martin Heidegger: Zijn en tijd

In-zijn als bevinde­lijk verstaan door taal en als geworpen ont­werp met begrippen

Gesprek: Bewust zijn als zijnsverstaan

Martin Heidegger: Gelatenheid

Gelatenheid als wachten, als overgave aan het opene van de omgeving

Gesprek

Maurice Merleau-Ponty:Fenomenologie van de waarneming

Het belichaamde karakter van ons ‘in-de-wereld-zijn’, het lichaam-subject en co-existentie

Gesprek: Bewust zijn als belichaamd

Dag 3/4

Antonio Damasio

Inleiding: Antonio Damasio

Filosofie als neurobiologisch georiënteerd zelfonderzoek – van Plato via Descartes en Spinoza naar Damasio en van De vergissing van Descartes via Ik voel dus ik ben en Het gelijk van Spinoza naar Het zelf wordt zich bewust

Gesprek

Bespreking:

Antonio Damasio: Het zelf wordt zich bewust

Over de oorsprong en aard van onze gevoelens en de mechanismen achter de constructie van het zelf

Gesprek

Bespreking (vervolg):

Antonio Damasio: Het zelf wordt zich bewust

Hoe hersenen bewustzijn construeren door een zelfproces binnen een wakkere geest te genereren en hoe het zelf zich in fasen bewust wordt

Gesprek: Bewust zijn als constructie van onze hersenen

Dag 5

Susan Blackmore

Inleiding: Neurofilosofie

Afscheid van het somafobische uitgangspunt, bewustzijn verklaard, vraagtekens bij de ‘vrije wil’

Bespreking:

Susan Blackmore: Het mysterie van het bewustzijn

De illusie van bewustzijn, van het bestaan van een ‘ik’, van een ‘nu’

Gesprek

Afsluitend gesprek: Bewust zijn?

Aanmelden 

Een week bij de ISVW verblijven is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag om 13.30 uur. Voor een summerschool met overnachtingen bedragen de kosten € 760,- (inclusief cursus, koffie/thee, lunchbuffetten en diners + eenpersoonskamer & ontbijtbuffet). Voor een week zonder overnachtingen betaalt u € 600,- . Drankjes aan de bar zijn tijdens de Summerschools van het huis! (Programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen). 

 Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met a.a flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)