ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Geschiedenis van de filosofie

Docent: Jan Flameling met verschillende gastdocenten.

Basisopleiding geschiedenis van de filosofieDe geschiedenis van de westerse filosofie begint ongeveer 700 v. chr. in de verrassend moderne stadstaten in Griekenland en Klein-Azië, rijke samenlevingen waar deelname aan de economie, de rechtspraak en de democratie eisen stelde aan de burgers. Kennis van zaken, kennis van taal en kennis van moraal stonden op het curriculum in Plato’s Academie en Aristoteles’ Lyceum. Waarom? Omdat succes in het moderne leven van iedereen vraagt dat je weet wat er aan de hand is, dat je je verstaanbaar kunt maken en dat je gevoel voor richting hebt. Wat er gedacht wordt is in alle tijden anders, maar hoe er gedacht wordt is in grote lijnen niet veranderd. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. 

De ISVW Basisopleiding Geschiedenis biedt overzicht van denkstijlen die ontwikkeld zijn in 25 eeuwen. De opleiding toont het Waarom & Waartoe van de belangrijkste filosofische scholen en de motieven van de grootste denkers. De nadruk ligt op de Westerse filosofie met een enkele reis van Thales van Milete – via Ockham, Descartes en Nussbaum - tot aan voorlopig eindstation Sloterdijk. Daarna is het aan u om andere richtingen in te slaan of terug te keren naar waar u ooit begon. Ideaal, zowel voor mensen die continuïteit nastreven, als voor degenen die met de geschiedenis willen breken. 

De basisopleiding Geschiedenis stelt u in staat uw eigen denkstijl te situeren en die van anderen beter aan te voelen.

1. Grote filosofen van de Oudheid

Klassieke filosofen over ware woorden en goede daden
Zaterdag 15 & zondag 16 oktober 2011

SokratesIn Turkije en Griekenland ontwikkelt de filosofie zich in verschillende scholen tot alledaagse beschavingspraktijk. Drie filosofische basisvaardigheden blijken noodzakelijk voor de handel, het bestuur en de rechtspraak in de Griekse stadstaat: kennis van zaken (fysica), een behoorlijke uitdrukkingsvaardigheid (logica) en besef van waarden en normen (ethica). Plato en Aristoteles integreren de drie kengebieden tot de eerste denksystemen. Lees verder...

2. Grote filosofen van de Middeleeuwen

Denkers tussen geloof en rede
Zaterdag 17 & zondag 18 december

AugustinusHet einde van het Romeinse Rijk valt samen met de opkomst van de christelijke geloofs- en levensleer. Augustinus weet Plato’s gedachte-goed te combineren met Paulus’ geloofswaarheden. De filosofie - van Boëthius via Thomas van Aquino tot Nikolaus van Kues - maakt zich dienstbaar aan het evangelie. In de Renaissance, een overgangsfase van de Middeleeuwen naar de moderne tijd, is er weer belangstelling voor klassiek humanistische opvattingen op het gebied van de fysica (Giordano Bruno), de ethiek (Michel de Montaigne) en de politiek (Niccolo Machiavelli). De filosofie houdt op de dienstmaagd van de theologie te zijn. Lees verder...

3. Grote filosofen van de Renaissance en Verlichting

Filosofie in de 17e en 18e eeuw
Zaterdag 28 & zondag 29 januari 2012

Spinoza

De zeventiende eeuw is de puberteit van de moderne filosofie. Bacon, Galilei en Descartes in de eerste helft, Hobbes, Spinoza en Locke in de tweede helft maken de fysica mechanistisch en empirisch, de logica mathematisch en de ethica rationeel. De burgerlijke filosofie neemt ontslag als dienstbode van de feodale theologie. Godsdiensttwisten moe, begint men openlijk religieuze dogma’s met voeten te treden. De gevolgen van het nieuwe mens- en wereldbeeld in de zeventiende eeuw werden verwerkt in de achttiende eeuwse Verlichting. Rousseau, Hume, Montesquieu en Kant werpen licht op de vraag: ‘Welke logica brengt vrede, welke ethiek geeft zin?’  Lees verder...

4. Grote filosofen van de Romantiek

Filosofie in de 19e eeuw
Zaterdag 17 & zondag 18 maart

thumb-nietzsche1Nieuwe technologie, nieuwe transportmiddelen, nieuwe wapens. Een nieuwe visie op de afkomst van de mens en nieuwe visies op het ontstaan en vergaan van samenlevingsvormen en maatschappijmodellen. Het begin van de negentiende eeuw blaakt van fris positivisme en zelfontplooiingskansen voor een ‘nieuwe mens’. De fysieke wereld wordt gedresseerd door natuurwetenschap en techniek, de sociale wereld moet volgen onder toezicht van sociale mechanica en historisch materialisme. Maar de werkelijkheid is weerbarstig en gaandeweg komen er barsten in de industriële en maatschappelijke vooruitgang. Van vrijheid naar vervreemding, van vooruitgangsgeloof naar cultuurpessimisme. Met de afnemende ambitie krimpt de filosofie van allesomvattende filosofische systemen tot een verzameling aforismen zonder metafysische eenheidspretentie. Lees verder...

5. Grote filosofen van de 20ste en 21ste eeuw

Filosofie van de actualiteitLudwig Wittgenstein
Zaterdag 2 & zondag 3 juni

In de eerste helft van de twintigste eeuw staat in het teken van de taalfilosofie. Een zuivere taal moet de maatschappij behoeden voor al te Grote Doelen en bijbehorend fanatisme. De wetenschappelijke taalfilosofie floreert korte tijd, maar zij ontwikkelt zich zo sceptisch, analytisch en steriel dat zij zichzelf uit de markt prijst. In de tachtiger jaren ontstaat een tegenbeweging. Met Sloterdijk, Agamben en Nussbaum neemt de filosofie haar oude taak weer op: het tegengaan van barbarij door positieve beschavingsoffensieven. Lees verder...

6. Examendag en uitreiking certificaat 

24 juni 2012

Over de hoofddocent

Jan FlamelingJan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Toegang

Voor de gehele basisopleiding:

Arrangement 1
€ 1350,- (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat)

Arrangement 2
€ 1575,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

Vrienden van de ISVW krijgen korting

Weekenden los volgen?

De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding. Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde:

Arrangement 1
€ 244,- (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 289,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

 Aanmelden