ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Kritische Methode

Masterclasses van de grootmeesters

Docent: René Gude

AANMELDEN

Methodos is Grieks voor ‘de weg waarlangs’, het is de Westerse term voor wat de chinezen tao noemen. Omdat de weg die wij gaan pal voor onze neus ligt, besteden wij er doorgaans weinig aandacht aan, spijtig, want daarom merk je meestal pas laat dat er altijd ‘methode in onze gekte’ zit. De weg die ieder van ons al gaat, is geplaveid met plannen en ideeën die vaak onvoldoende geëxpliciteerd zijn. Deelname aan de Basisopleiding Kritische Methode impliceert het voornemen het daar niet bij te laten.

Ieder mens ontwikkelt geleidelijk een perspectief op de wereld om de betere kansen te zoeken en risico’s te vermijden. En vrijwel iedereen komt op een punt in het leven waarop de twijfel toeslaat, niet aan wat de wereld voor ons in petto heeft, maar aan het eigen oordeel over de wereld. Is alles wat ik hoop en vrees niet één groot complex van vergissingen? Bij de onzekerheid over de wereld voegt zich de twijfel aan onze voorstelling van zaken. Zo begint filosofie -de wens om het beter te weten- als zelfkritiek en meestal in mineur. Het moet toch mogelijk zijn ons beeld van de wereld te verbeteren en langs die weg beter te worden in het leven zelf?

Er zijn belangrijke stromingen met een negatief antwoord op deze vraag. Nee, zegt de dogmaticus, we zullen ‘t met de oude middelen moeten doen, twijfel is hoogmoed. Nee, antwoordt ook de scepticus, je had gelijk toen je ging twijfelen, maar nu gaat het nooit meer over, de gelukzalige eenvoud uit je jeugd komt nooit meer terug.

Interessante filosofie is niet dogmatisch en niet sceptisch. Er is veel subtiele levensgeografie in de mainstream Westerse filosofie: Descartes spreekt in zijn Discours de la methode over ‘het vinden van een veilige weg in het leven’ als het voornaamste doel van de filosofie, Kant noemt zijn Kritik der reinen Vernunft een Traktat von der Methode en Peter Sloterdijk weet sinds zijn Kritik der cynischen Vernunft zeker dat het interessanter is om uit de hel op te klimmen, dan er in af te dalen. De kritische methode beschrijft de condities waaronder je dogma’s kunt loslaten, zonder in permanente scepsis te vervallen. Ofwel: je leert jezelf hoe je efficiënt kunt piekeren, zonder in tobben te vervallen.

Niet alleen Descartes, Kant en Sloterdijk, maar ook Plato, Aristoteles, Hegel, Schopenhauer, Wittgenstein, Cioran en alle andere filosofen beoefenden op eigen wijze de kritische methode. De ISVW Basisopleiding Kritische Methode vestigt de aandacht op een kleurrijke veelheid aan filosofieën, die zo feestelijk en tegelijkertijd bruikbaar is, omdat wij allemaal dezelfde weg gaan.

In deze Basisopleiding Filosofie wordt de kritiek groots opgezet en de kuur geheel afgemaakt.
+ Filosofie is het kritisch onderzoeken van wereldbeelden en levensbeschouwingen.
+ De kritische methode is het basisinstrumentarium van de filosofie.
+ De Basisopleiding Kritische Methode begint laagdrempelig, inleidend en interactief.
+ Ieder volgend weekend is een masterclass bij een grootmeester.

Een training kritisch denken voor: optimisten, pessimisten, naïevelingen, cynici, positievellingen, negatievellingen, holisten, analytici, nihilisten, falsificationisten, verificationisten, fatalisten, amor fatalisten, criticasters, opportunisten, depressionisten, sceptici, dogmatici, fundamentalisten, lichtgelovigen, allemansvrienden, perfectionisten, misantropen, geëngageerden, gedistantiëerden, hartstochtelijken en gereserveerden. Kortom: voor wie het wil leren en voor wie het wil afleren.

Inhoud

11 en 12 september 2010
Terug naar de basis

Oefening in de kritische methode is bedoeld om momenten van twijfel en uitstel toe te laten, maar daarin zo efficiënt de juistheid van de eigen (voor)oordelen te onderzoeken, dat u op tijd weer actie kunt ondernemen, bezonnen ditmaal.
Docent: René Gude

 

27 en 28 november 2010
Peter Sloterdijk

Moeten we ons druk maken over wat wij denken? ‘De mens is een autohypnotisch dier: een wezen dat zich inbeeldt wat het is en is wat het zich inbeeldt,’ volgens Sloterdijk en hij maakt zich vervolgens bijzonder druk over wat wij denken. 
Docent: René Gude

5 en 6 februari 2011
Immanuel Kant (1724-1804)

Immanuel Kant stelde in 1781 de kritische methode voor als het duurzame alternatief voor de vermoeiende pendelbeweging tussen fundamentalisme (dogmatische methode) en nihilisme (skeptische methode). Of op persoonlijk niveau: tussen eigenwijsheid en besluiteloosheid.
Docent: René Gude

19 en 20 maart 2011
René Descartes (1596-1650)

Descartes heeft de naam gekregen de wetenschap bevrijd te hebben van iedere beperking en prudentie, maar zijn methode was juist gericht op het in bedwang houden van de macht van kennis. Zijn motto: Hoed u voor mensen die op gedachten komen waar zij geen macht over hebben.
Docent: René Gude

Schopenhauer14 en 15 mei 2011
Arthur Schopenhauer, Emile Cioran en Meister Eckhart

‘Het leven is een hachelijke zaak, ik heb besloten het door te brengen met erover na te denken.’ Voor Arthur Schopenhauer is de kritische afstand een toevluchtoord waarin je je kunt beschermen tegen de slagen van het leven. Descartes, Kant en Goethe zouden het verwerpelijk hebben gevonden, maar Schopenhauer was in dit opzicht al postmoderner en koesterde de romantiek van het afgesneden zijn.
Docent: René Gude

De cursussen zijn ook apart te volgen.

Speciaal voor de deelnemers aan de Basisopleiding is er op zondagmiddag studiebegeleiding.

Examen
Examendag en uitreiking certificaat op 25 juni 2011

Kosten

Voor de gehele basisopleiding

Arrangement 1
€ 1276,00 (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat)

Arrangement 2
€ 1476,00 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde

Arrangement 1
€ 223,00 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 263,00 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Vrienden krijgen korting

AANMELDEN