ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Bruno Nagel

Dr. Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen in Nijmegen en Zwolle en Indo-Iraanse talen en culturen in Utrecht. Tot 2000 was hij docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder andere over Meister Eckhart en Schopenhauers relatie tot het oosterse denken. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het deel over India in het standaardwerk 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom, 2008).