ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Case&Role playing

Onder Case& Role playing wordt gevraagd rollen in te nemen uit het reguliere managementproces. Soms is die rol de eigen rol, vaak juist de ‘andere’ rol, om zo door de ogen van de ander te leren kijken en begrijpen. In het programma gaan we uit van programmamanagement principes volgens MSP en projectmanagementprincipes van Prince II. De opdrachten spelen in de actuele settings en verhoudingen daarbinnen.

Voor elke stap in de case wordt gevraagd:

• De communicatie beleidspunten te definiëren die nodig zijn voor het oplossen van deze casus

• De actoren binnen de organisatie aan te wijzen en te spelen die hierbij betrokken moeten zijn

• Het communicatiestappenplan te definiëren dat benodigd is voor de uitvoering van het communicatieproces

• Één relevante stap uit dat plan uit te werken tot een presentabel onderdeel.

De uitkomst van elke stap wordt gepresenteerd aan de collega’s. Die geven feedback op de inhoud en aanpak de stijl en het effect van het voorstel. Daar¬mee komen ínhoudelijk de thema’s feedback, resultaatgerichtheid en samenwerking automatisch ook aan bod.

Tijdens het werken aan de case begeleiden de senior trainers van Rhetorica het proces en zullen ze ook eigen input leveren.

Aan het einde van de dag volgt een resumé van de opbrengst en wordt vastgelegd wat de volgende stappen zijn.