ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het schuldgevoel van Coen Simon
Over de behoefte aan de dingen die we niet nodig hebben

Zaterdag 13 en zondag 14 april

Aanvang za. 10.30 uur - einde zo. 12.30 met afsluitende lunch

Docent: Coen Simon. Met een inleiding door Petran Kockelkoren

Schuldgevoel is de titel van het essay van de Maand van de Filosofie 2013 geschreven door Coen Simon, filosoof en winnaar van de Socrates Wisselbeker. Het essay benadert het economisch systeem niet simpelweg als de verdeling van schaarse middelen, maar als het menselijke spel met de wirwar van onuitputtelijke en tegenstrijdige verlangens. In de afgelopen jaren ontwikkelde Simon een indrukwekkend oeuvre waarin hij de fenomenologie nieuw leven inblaast. Aan de hand van vele eigentijdse kwesties toont hij in onder meer 'Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden' en het bekroonde 'En toen wisten we alles'  hoe de mens veroordeeld is tot een leven aan de oppervlakte. En vooral hoe alle pogingen om te zien hoe de wereld ‘echt’ in elkaar zit eerder gevaarlijk dan nuttig zijn.

Nadat filosoof prof. Petran Kockelkoren de historische achtergronden van Simons filosofie van de oppervlakkigheid uit de doeken heeft gedaan, komt Coen Simon zelf aan het woord over hoe ons verlangen naar een meetbare werkelijkheid de economie heeft afgebracht van haar oorspronkelijke vorm: een huishouding van lusten en lasten. Hij grijpt daarbij terug op onder meer Johan Huizinga’s Homo Ludens (de spelende mens).

Programma

Zaterdagochtend

Coen Simon Schuldgevoel

10.30 uur:           Filosofie van de oppervlakkigheid. Door Petran Kockelkoren

11.15 uur:           Koffie/thee

11.30 uur:           Vervolg

14.00 uur:           Coen Simon over verlangens en economie. En ernst versus spel bij Huizinga.

17.00 uur:           Aan de bar

18.00 uur:           Diner

20.00 uur:           Documentaire The Last Victorie van John Appel. Een documentaire over de jaarlijkse paardenrace op het centrale plein van het Toscaanse stadje Sienna. Het verlangen naar overwinning is voor de inwoners leidend. Nabeschouwing door Coen Simon met aandacht voor de parallel tussen de paardenrace en de economie van winst en verlies.

Zondagochtend

Vanaf 7.30 uur:  Ontbijt

9.30 uur:              Coen Simon over zijn essay: Schuldgevoel. Over de behoefte aan de dingen die we niet nodig hebben

10.45 uur:           Koffie/thee

11.00 uur:           Schuldgevoel. Over de behoefte aan de dingen die we niet nodig hebben

12.30 uur:           Afsluitende lunch

Toegang:

Arrangement 1: € 254,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en het boek Schuldgevoel).

Arrangement 2: € 299,- (arr. 1 + standaard hotelkamer met ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer  (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).