ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Conflicten voorkomen en genezen

logo mti

 
Mediation Trainingsinstituut (MTi) en ISVW  

De sterktes na jarenlange ervaring nu gebundeld

Situatie 1

“Tijdens het implementatietraject van “klantgericht werken nieuwe stijl” bij een geprivatiseerd bedrijf ontstaat op een dag een pittig debat tussen twee collega’s over hoe om te gaan met dwingend gedrag van klanten.

Enige maanden later bestaan er twee kampen: “gesprek gewoon afkappen, moeten ze maar respect tonen”, en : “altijd beleefd blijven, het blijven onze klanten”: ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Er worden geen ervaringen met de nieuwe werkwijze meer uitgewisseld. Het aantal klachten neemt in 3 maanden 30% toe, het ziekteverzuim neemt in diezelfde periode 20% toe.”

Situatie 2

Een onderwijsteam van een onderwijsinstelling functioneert al een tijdje niet goed. De leidinggevende wordt niet echt geaccepteerd, de onderlinge verhoudingen zijn niet goed, er is sprake van een zondebok in het team. Er lijkt een integriteitsvraagstuk te zijn dat niet besproken kan worden. Echt de vinger erachter krijgen wat er aan de hand is, valt niet mee. Maar het is nog niet zo uit de hand gelopen dat er actie nodig is. Tenminste?

Wat is wijsheid? De honden laten slapen of toch onderzoeken wat er speelt, met het risico van escalatie?

Sommige conflicten zijn voorspelbaar. Je kunt ze zien aankomen of aanvoelen dat er iets in de lucht hangt. In die situaties is het wijs om te onderzoeken of voorkomen beter is dan genezen. Cultuurveranderingen, integriteitsproblemen, reorganisaties en fusies brengen vragen met zich mee die zorgvuldige aandacht behoeven, wil de verandering slagen:

- wat is eigenlijk precies de situatie die aandacht vraagt?
- helpt (preventief) onderzoek naar de echte vraagstukken in de organisatie?
- is daarvoor voldoende veiligheid en vertrouwen in de organisatie?
- Is een interventie nodig om het conflict aan te gaan, en zo ja welke?

Dit zijn typisch vragen waarin de gecombineerde kwaliteit van diepgaand filosofisch onderzoek en rijke ervaring met conflicthantering nodig is om een goed gemotiveerd antwoord te krijgen.

Werkwijze

De samenwerking tussen de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) en het Mediation Trainingsinstituut MTi bv (MTi) is ontstaan vanuit de praktijk.
De ISVW brengt theoretische, logische en ethische knowhow in bij het analyseren van de actuele situatie, doorgaans voor er sprake is van een acute crisis en heeft ruime ervaring met integriteitsvraagstukken.
MTi heeft lange ervaring in het multidisciplinair benaderen van conflictsituaties, vaak in of dichtbij de haard van de crisis.
We komen samen langs (MTi en ISVW) en bespreken en analyseren uw situatie vanuit beider perspectief. We geven u daarop een schriftelijk advies hoe mogelijk te handelen en wat uw alternatieven zijn.

Op zijn beloop laten kan een prima optie zijn.
Aan de slag gaan met wat de afdeling voor echte waarden en echte vraagstukken heeft ook.
Durven doorpakken en het conflict benutten is op de lange termijn het meest effectief, als de consequenties op korte termijn maar in kaart gebracht zijn.

Op basis van een eerste advies maakt u de keuze van welk interventieprogramma het meest geschikt lijkt. Wij streven ernaar u een advies aan te reiken dat zoveel mogelijk door uw eigen mensen kan worden uitgevoerd, zodat externe bemoeienis minimaal blijft.
En gaandeweg kunt u een beroep blijven doen op onze gezamenlijke en gemeenschappelijke expertise en ervaring.
Zo benut u het hele spectrum van onze mogelijkheden, met de garantie van een stevig vangnet als het nodig blijkt en een krachtige opwaardering van het morele klimaat binnen uw team als het enigszins kan: “hadden we dit maar eerder gedaan!”.

Aanbod

Een gezamenlijke intake en advies.
Afhankelijk van het klimaat voor, tijdens of na implementatie van organisatieveranderingen, bieden wij maatwerk aan deskundige begeleiding.
In ieder geval bieden we een gezamenlijke intake, een gezamenlijke analyse en een gezamenlijk advies. U profiteert zo direct van onze gezamenlijke expertise.

Mogelijke interventieprogramma’s:

Op basis van de analyse kan een mogelijk interventieprogramma samengesteld worden bestaand uit bijvoorbeeld:

1. Een eerste verkenning van het gewenste doel, eventueel gevolgd door mediation voor die situaties waar dat nodig is, om daarna af te ronden met een programma voor de versterking van het morele klimaat.

2. Eerst met een teammediation traject de kern naar boven halen en dan aan de slag met waar het uiteindelijk om gaat in de organisatie.

3. Starten met individuele mediation, vervolgens met een diepgaande verkenning van de waarden en de denkbeelden op teamniveau het team waar op de rit zetten en vervolgens indien nodig begeleiding op individueel niveau.

MTi & ISVW samen

- expertise op het hele traject
- een methodische aanpak
- neutraal
- onpartijdig
- multidisciplinair
- verbindend
- zorgvuldig naar mensen
- met oog voor de realiteit
- gericht op de versterking van de continuïteit van uw organisatie

Informatie