ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Contemporaine filosofie

Maandag 25-vrijdag 29 oktober. Aanvang ma. 10.30 uur- eind vr. 14.00.

Docenten: René Gude en Erno Eskens

Grote tijdgenoten aan het woord over grote thema's. Via introducties, actuele teksten en recente beeldfragmenten maakt u kennis met Charles Taylor, Noam Chomsky, Peter Singer, Hans-Georg Gadamer, Martha Nussbaum, Richard Rorty, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida en anderen. Hun thema's: (de beperking van het) liberalisme, emoties, globalisering, luisteren, engagement, postmoderniteit, literatuur en verder alles wat ons beweegt in dit tijdsgewricht.

Bij iedere denker leest u enkele teksten, en kijken naar intrigerende video's met de denkers in actie. Hieronder treft u alvast een stukje van een intrigerend debat tussen de jonge Chomsky en de inmiddels overleden filosoof Michel Foucault, dat in de jaren zeventig geleden door de Nederlandse filosoof Fons Elders werd geleid.

De meeste beelden die we bekijken zullen afkomstig zijn uit de serie Denken doorzien. De 22-delige Teleac-televisieserie Denken Doorzien ontvangt u vooraf op DVD. De serie (in totaal 11 uur), waarvoor de belangrijkste denkers van onze tijd zijn geïnterviewd, is in meerdere landen uitgezonden.

René Gude en Erno Eskens zijn respectievelijk algemeen directeur en hoofd cursusinstituut bij de ISVW. Gude publiceerde onlangs de luisterbox Geschiedenis van de Filosofie. Eskens schreef meerdere boeken en interviewde Europese en Japanse denkers voor de serie Denken Doorzien.

Kosten:

Denken Doorzien DVD-boxArrangement 1: € 618,50 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, 4 diners met 2 drankjes + de DVD-box Denken Doorzien t.w.v. € 32,50.
Arrangement 2: € 798,50 (arrangement 1 + éénpersoons hotelkamer & ontbijtbuffet + de DVD-box Denken Doorzien t.w.v. € 32,50.

Aanmelden

 

Programma

Maandag: 
Ochtend: kennismaking en inventariseren van uw vragen (wat wilt u weten over uzelf, over de hedendaagse filosofen, over de wereld om ons heen?).
Middag: Uitleg over de methode (wat is filosofie, fysica, ethica) van de filosofie en de stand van zaken in de hedendaagse filosofie: wat zijn de hoofdstromingen en wie zijn de hoofdspelers.
's Avonds doorpraten over uw vragen. Waarom intrigeren ze zo en hoe kunnen we ze ordenen?
Dinsdag:
uw vragen over filosofie, wereld- en mensbeeld worden besproken aan de hand van videobeelden en tekstfragmenten van hedendaagse (levende of net overleden) denkers.
Woensdag:
Bespreking van uw vragen over logica, kennistheorie en taal aan de hand van teksten en beelden.  
Donderdag:
Uw vragen over ethiek kunnen op verschillende manieren worden beantwoord, zo blijkt uit de teksten en videofragmenten. Nabespreking: wat moeten we met de verschillende antwoorden.
Vrijdagochtend:
Hoe maken we alle antwoorden tot een eenheid. Hoe worden we letter 'integer' (een mens uit een stuk). En heeft die integriteit ook iets te maken zingeving en (levens)kunst?