ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

DE TOEKOMST VAN RELIGIE
Daniel Dennett - Richard Rorty - Jacques Derrida

6 - 10 augustus
Docent: Jan Flameling

DOWNLOAD HET PRGRAMMA

De afgelopen jaren hebben verschillende spraakmakende en invloedrijke filosofen zich met de vraag naar de betekenis van religie bezig gehouden. In de zomercursus De toekomst van religie bespreken wij (o.a.) teksten van Richard Rorty (1931-2007), Jacques Derrida (1930-2004) en Daniel Dennett (1942) waarin zij hun antwoord geven op de vraag: Wat betekent religie (nog) voor ons?

Rorty stelt voor om gehoorzaamheid aan de wet van de naastenliefde als enige publieke uitdrukking van religieus leven op te vatten. Voor Derrida is het verlangen naar gerechtigheid verbonden met het ‘Messiaanse’ en met de khôra  (het onbepaalbare)- als namen voor de twee bronnen van religie. Dennett beschouwt religie als een natuurlijk fenomeen en vraagt zich af of geloof in God nog van nut is voor het overleven en de kwaliteit van het leven van de mens. We voeren eveneens gesprekken over onze eigen opvattingen over religie en de relatie tussen religie en moraal.

Deze zomercursus biedt de deelnemers dan ook de kans om kennis te maken met de opvattingen van drie vooraanstaande hedendaagse denkers en de gelegenheid om een gesprek te voeren over (de betekenis van) religie.

Programma

Maandag 6 augustus: Religie ter discussie
10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Inleiding: Filosofie – filosoferen
De rol van concepten bij de ‘conceptie’ van zelf/wereld, conceptuele analyse als instrument en het belang van poëtische suggesties. Discussie
15.00 uur Referaat: Richard Dawkins/Herman Philipse
Richard Dawkins: God als misvatting, het bestaan van God - zeven standpunten en de wortels van de religie / Herman Philipse: De onverenigbaarheid van religie met wetenschap en (dus) onredelijkheid van religie
20.00 uur Gesprek

Dinsdag 7 augustus: Daniel Dennett
09.30 uur Inleiding op Daniel Dennett
Van Het bewustzijn verklaard (1991) via Darwins gevaarlijke idee (1995) naar De betovering van het geloof (2005)
15.00 uur Bespreking van De betovering van het geloof
Religie als een natuurlijk fenomeen en de verhouding tussen religie en moraal
20.00 uur Gesprek

Woensdag 8 augustus: Richard Rorty
09.30 uur Inleiding op Richard Rorty
Van Philosophy and the mirror of nature (1979) via Contingency, irony, and solidarity (1989) naar De toekomst van de religie (2004)
15.00 uur Bespreking van De toekomst van de religie
Het einde van de metafysica en van het epistemologisch project en een pleidooi voor een privatisering van religie
20.00 uur Gesprek

Donderdag 9 augustus: Jacques Derrida
09.30 uur Inleiding op Jacques Derrida
Van Marges de la philosophie (1972) via La carte postale (1980) naar Geloof en weten (1996)
15.00 uur Bespreking van Jacques Derrida: Geloof en weten
Twee bronnen respectievelijk twee namen voor de tweevoudigheid van de oorsprong van de religie: het Messiaanse ofwel het verlangen naar gerechtigheid en khôra ofwel het ‘niet-toe-eigenbare’
20.00 uur Gesprek

Vrijdag 10 augustus: De toekomst van religie?
09.30 uur Recapitulatie: De toekomst van religie
De toekomst van religie – volgens Richard Rorty, Daniel Dennett en Jacques  Derrida. Gesprek
12.30 uur Afsluitende lunch

Personalia

Jan Flameling

Drs. Jan Flameling richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij organiseert denkvakanties in Griekenland en India, geeft workshops aan (o.a.) adviseurs en artsen en verzorgt al jaren cursussen aan de ISVW. Zie ook: http://www.ataraxia-filosofischbureau.nl

 

Kosten

Arrangement 1
€ 535,50 (cursus, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 695,50 (arrangement 1 + 1-persoonskamer & ontbijtbuffet)

Kortingen