ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Democratie Dialoog Amersfoort

Datum: 26 november 2011 

Verkiezingen EgypteDagelijks horen we hoe duizenden mensen in de wereld strijden voor vrijheid en democratie. Onzeker is of de wil van het volk zal zegevieren en de angst dat in Tunesië en Egypte, bakermatten van de Arabische Lente, een ‘seculiere dictatuur’ verruild wordt door een ‘religieuze dictatuur’ is groot. Wat wél zeker is, is dat vrijheid en democratie diepgevoelde waarden zijn waarvoor mensen bereid zijn hun leven te geven. Tegelijkertijd heerst hier in het Westen meer dan ooit juist een diepe onvrede over onze democratie. Verrassend genoeg zijn er dan ook veel parallellen tussen de ontwikkelingen daar en hier. Veel Egyptenaren dachten dat met het referendum over de Grondwet de democratie een vlucht zou nemen. ‘Wat de uitslag ook mag zijn, we respecteren de mening van de meerderheid’. Dat lijkt verontrustend veel op de manier waarop wij met onze democratie omgaan: stembusdemocratie. ‘Burgers denken maar al te vaak dat de gang naar de stembus ‘gewoon’ moet leiden tot een openbaar bestuur waarin zij aan hun trekken komen’, aldus Henri Beunders in de laatste ROB-lezing*. Zijn pleidooi is dat ‘het democratisch gesprek vaak, zo niet altijd, moet plaats vinden. Met iedereen en tussen iedereen’.

Daarvoor gaan we de aanzet geven in Amersfoort. Op 26 november komen we bij elkaar om te praten over én te werken aan nieuwe initiatieven om de democratische fundamenten van de samenleving te versterken. In eigen land en in landen met een opkomende democratie. Samen met de Egyptische en Syrische gemeenschap kijken we naar wat we van elkaar kunnen leren (wanneer slaat onmacht om in actie?) en verkennen we noodzaak en kansen om ook in eigen land de democratie te versterken. De methode is de dialoog. Omdat het ook hoog tijd wordt de debatcultuur, die de ander wil overtuigen maar niet verbindt, die overstemt maar niet luistert, te vervangen door een inclusieve discussiemethode. Even provocatief, maar erop gericht om er sámen sterker uit te komen. 

Ook zamelen we vandaag (Engelstalige en Franstalige) boeken in voor Syrië. Deze gaan mee in de caravan die binnenkort weer naar Syrië vertrekt.  

Programma

9.30 ontvangst

10.00 1e performance Amores Desaparacidos

10.10-10.20 Nicole  over het programma

10.20-10.30 Rens Groosman: plaatsbepaling en themabepaling (bijzonderheden over Amersfoort en waarom Amersfoort en Democratie Dialoog)

10.30-11.40 Egypte (sprekers)

11.40-12.00 Pauze

12.00-12.30 3x intro van werkgroepen door 3 sprekers (vorm nog te overleggen)

12.30-13.00 burgemeester geeft zijn visie op die thema’s , relatie tussen de thema’s en een grote stad als Amersfoort en hoe de thema’s passen in zijn eigen beleid komende jaren

13.00-14.00 lunch

14.00-16.00 werkgroepen

16.00-17.00 plenaire report outs

Eindigen met overhandigen symbolisch kado van Amersfoort aan Syriers (en ik denk ook aan Egyptenaren in deze fase van de strijd)

Sprekers 

Ahmed Maher 
Nobelprijs genomineerde, oprichter van de 6 April Beweging en een van de belangrijkste organisatoren van de Egyptische volksprotesten, deelt zijn visie en ervaring over verhoudingen tussen burgers en overheid.

Khaled el Abyad
Op 28 november gaan staan de eerste democratische verkiezingen in Egypte gepland. Khaled el Abyad, consul aan de Egyptische ambassade in Nederland, vertelt over de enorme uitdagingen waar zijn land voor staat op weg naar democratie.


  
Marieke van Doorn

European Partnership for Democracy
   Het versterken van democratische ontwikkelingen in Egypte: een praktijkvoorbeeld
Het European Partnership for Democracy is een onafhankelijke Europese organisatie gericht op het ontwikkelen en versterken van democratie in de wereld. Het EPD heeft vier projecten in Egypte lopen. Marieke van Doorn vertelt over een van de projecten. 
    


Guido van Leemput 2e kamerfractiemedewerker Buitenland voor de SP

Samen werken aan het versterken van de democratie: wat kun je doen? 
Ontwikkelingen in het buitenland lijken zich meestal ver van de Nederlandse praktijk af te spelen. Toch kunnen we ook in Nederland veel meer doen dan we ons vaak realiseren. Guido van Leemput geeft voorbeelden.  Alaa van Mierlo-Abdulfatah Overheidsadviseur en Syrisch activiste in Nederland
 
Democratische ontwikkelingen in Syrië aanjagen vanuit Nederland: hoe doe je dat?  De Syrische gemeenschap in Nederland is klein maar zeer effectief in het steunen van de pro-democratische ontwikkelingen in Syrië. Alaa van Mierlo-Abdulfatah geeft voorbeelden van de kracht van 'burger tot burger' acties.  

  
Bart BrandsmaBart Brandsma
Filosoof, trainer, schrijver en consultant

Samen leven in een multiculturele democratie: de nieuwe dialoog

Bart Brandsma is schrijver van o.a. het boek De hel, dat is de ander; het verschil in denken van moslims en niet-moslims. Hij deelt zijn visie op identiteit, rivaliteit en dialoog en schetst een opzet van praktische projecten waarmee de democratie haar fundamenten kan versterken. Hij put daarbij uit projectervaringen in Noord-Ierland, Libanon en Nederland.


Sebastiaan van 't Erve
Wethouder Duurzaamheid, Sociale Zekerheid & Integratie

Amersfoort broedplaats voor democratie?
Amersfoort is de op één na jongste gemeente en met 22% allochtoonse bevolking ook één van de kleurrijkste gemeenten van Nederland. Een stad vol met uitdagingen, een stad vol ontmoetingen. Een broedplaats voor democratie?

 

Organisatie: Democratie dialoog en ISVW

Workshops

Politiek en democratie

Zo'n 80 partijen hebben zich gemeld voor de eerste vrije verkiezingen in Tunesie. In Egypte heerst grote twijfel over de eerste verkiezingen: 'When you take the revolution to the election, you will lose', volgens een vertegenwoordiger van Socialist People Alliance. In Nederland vertonen volgens De Legitimeitsmonitor Democratisch Bestuur’ politieke partijen juist sterke tekenen van verstatelijking Democratie: hoe zorgen we ervoor dat het werkt?

Religie en democratie

De angst dat in Arabische landen een 'seculiere dictatuur' verruild wordt voor een 'religieuze dictatuur" is groot. In Nederland zoekt de 'seculiere samenleving' naar religieuze harmonie. Religie lijkt een even wezenlijke als kwetsbare rol te spelen in nieuwe zowel als in oude democratische maatschappijen.Religieuze vrijheid als persoonlijk én democratische ankerpunt: utopie of kans?

Onderwijs en democratie

Regelmatig worden twijfels geuit over de Arabische Lente: komt ze niet te vroeg? Zijn burgers klaar om in vrijheid te kiezen?Is democratisch burgerschap iets vanzelf sprekends of iets dat zich moet ontwikkelen? En wat is daarbij de rol van het onderwijs

Werk en democratie

Werkloosheid wordt vaak genoemd als belangrijkste drijfveer achter de
Arabische Lente maar lijkt ook het grootste risico te vormen. Net zoals  werkloosheid in Nederland vaak als bron van integratieproblemen wordt genoemd. Bedrijfsleven en democratie oefenen belangrijke invloed op elkaar uit. Hoe kan werk en democratie elkaar wederzijds versterken?

Toegang

Toegang: € 85,- (programma, lunchbuffet, koffie/thee). Vooraf reserveren voor programma is noodzakelijk.

 Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Indien u genodigd bent door de organisatie, klink dan hieronder op de link en vul het scherm in: Aanmelding voor genodigden. Mocht u moeite hebben met het formulier voor genodigden, dan kunt u ook aanmelden via reserveringen@isvw.nl.