ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Denken doorzien

 

Denken Doorzien - TELEAC/NOT educatief from vonkmedia on Vimeo.

 

In deze vierdelige dvd-serie, met maar liefst 22 afleveringen en 11 uur televisie, komen vijftig internationale bekende denkers aan het woord. Zij gaan in op actuele en eeuwige filosofische kwesties als ‘Wat is de mens?’ ‘Bestaat God?’ ‘Wat is het goede leven?’ ‘En zijn wij vrij om te kiezen?’ De geïnterviewde, onder meer Richard Rorty, Jean-Francois Lyotard en Rudiger Safranski, Peter Singer, Hans-Georg Gadamer en John Searle, behoren tot de belangrijkste denkers van het afgelopen decennium. Zij leggen uit waarom het geluid van klassieke denkers als Socrates, Plato, Kant, Schopenhauer en Wittgenstein nog altijd doorklinkt in actuele debatten.

Een uitgave van Teleac en Veen Magazines

Terug naar de winkel