ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

 Denkstructuren: paradigma’s en reframing

Zaterdag 26 en zondag 27 maart 2011

Aanvang za. 10.30 uur zo. 13.30 uur afsluitende lunch
Docent: Karim Benammar

AANMELDEN

Bevraag je impliciete aannames en bewerk een ommekeer

Onze belangrijkste visies - zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk - zijn gebaseerd op veelal ondoordachte denkgewoonten. Dit is onvermijdelijk want wij kunnen niet leven zonder geautomatiseerde structuren. ‘Custom then is the great guide of human life’, aldus David Hume.

Maar soms kunnen wij binnen een bepaald kader niet verder denken en is een complete ommekeer gewenst. Door onze diepste aannames te bevragen, kunnen wij een reframing in ons denken bewerkstelligen.

Bij een onderzoek naar denkstructuren zijn de theorieën van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (1922-1996) over denkparadigma’s en de kennisopvattingen van W.V.O. Quine (1908-2000) nuttig. De techniek van reframing wordt geoefend op concrete praktische en theoretische denkkaders. Deze cursus is daardoor ook zeer bruikbaar voor trainers en consultants die deze denktechniek in hun werk willen toepassen.

Doel: open mogelijkheden bij uzelf om anders te gaan denken

 

Over de docent 

Karim BenammarKarim Benammar is docent aan de Hogeschool van Amsterdam en organisatiefilosoof.  Hij doceerde eerder aan de universiteiten van Kobe en Tokio. Hieronder treft u een gesprek tussen Karim Bennamar en PvdA-Kamerlid en afgestudeerd kernfysicus Diederik Samsom over de economische gevolgen van de rampen in Japan.

 Programma

Zaterdag:

10:30 – 12:30      Inleiding: theorie en praktijk. Korte inleiding  van de techniek en het stappenplan van “open herkaderen” en meteen in groepjes een zelfgekozen thema herkaderen.

12:30     Lunch

14:00-15:30        Theorie: verdieping. De oorsprong van herkaderen uit het gedachtengoed van de wetenschapsfilosofen W.V.O. Quine en Thomas Kuhn. Het “web of belief” van W.V.O. Quine en de relatie tussen waarnemen, denken en de werkelijkheid. De paradigmaleer van Kuhn: wetenschappelijke revoluties en paradigmawisselingen. Hoe we anders kunnen denken, hoe we hierin belemmerd worden, en wat we eraan kunnen doen. Bespreking van korte teksten uit de reader.

15:30 Pauze

16:00 – 17:30     Theorie: waarom denken we wat we denken? Dit lijkt voor de hand te liggen, maar het blijkt weerbarstiger dan gedacht om onze denkbeelden expliciet te maken. Praktijk: in kaart brengen van ons huidig denkkader. De stellingen voor onze hoofdstelling volledig en consistent in beeld brengen.

17:30 Borrel en diner

20:00 – 21:30      Theorie: hoe kunnen we anders denken? We kunnen ons denken sturen door kunstmatige ingrepen waarmee we onze stellingen veranderen en onze vanzelfsprekende kaders verstoren. Praktijk: het eerder in kaart gebrachte denkkader veranderen.

21: 30 Aan de bar

Zondag:

09:30 – 11:00      Theorie: “gesloten herkaderen”. Als je al weet wat je wilt bereiken, hoe kun je dan de stellingen veranderen om weer een compleet en consistent beeld te krijgen? Praktijk: oefenen in kleine groepjes aan de hand van een zelfgekozen thema.

11:15 - 12:30      Herkaderen toepassen in je leven. Anders denken over grote en kleine zaken. Herkaderen gebruiken bij innovatie en coaching.

12:30 LunchAanmelden

Toegang: Arrangement 1: € 244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner met 2 drankjes en reader). Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijt).

klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.