ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Een ander persoon worden

Woensdag 11 t/m vrijdag 13 juli

Aanvang: wo. 10.30 uur – einde vrij. 16.00 uur

Docent: Karim Benammar

Bevraag je impliciete aannames en bewerk een ommekeer

Onze belangrijkste visies - zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk - zijn gebaseerd op veelal ondoordachte denkgewoonten. Dit is onvermijdelijk want wij kunnen niet leven zonder geautomatiseerde structuren. ‘Custom then is the great guide of human life’, aldus David Hume.

Maar soms kunnen wij binnen een bepaald kader niet verder denken en is een complete ommekeer gewenst. Door onze diepste aannames te bevragen, kunnen wij een reframing in ons denken bewerkstelligen.

Bij een onderzoek naar denkstructuren zijn de theorieën van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (1922-1996) over denkparadigma’s en de kennisopvattingen van W.V.O. Quine (1908-2000) nuttig. De filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Michel Serres (1930-) leren ons in nieuwe kaders denken. De techniek van reframing wordt geoefend op concrete praktische en theoretische denkkaders. Deze cursus is daardoor ook zeer bruikbaar voor trainers en consultants die deze denktechniek in hun werk willen toepassen.

Het boek Reframing – the art of thinking differently van de cursusleider verschijnt najaar 2012 bij Uitgeverij Boom.

Doel: open mogelijkheden bij uzelf om anders te gaan denken

Karim Benammar studeerde filosofie in Engeland (BA), Amerika (MA, PhD) en Japan. Van 1996 tot 2002 doceerde hij Filosofie en Cultuurwetenschappen in het Japans aan de universiteit van Kobe. Hij heeft een brede belangstelling voor raakvlakken tussen filosofie en de hedendaagse maatschappij, en heeft een dozijn artikelen gepubliceerd over gemeenschap en ecologische en economische vraagstukken. In maart 2005 verscheen zijn boek 'Overvloed' bij Veen Magazines. Karim Benammar verzorgt trainingen en workshops op het gebied van denktechnieken voor de ISVW en voor zijn eigen bedrijf Plethora. Hier kunt u over de invalshoek van zijn organisatietrainingen lezen.

Programma

Klik hier om het programma te downloaden

Aanmelden 

Arrangement1: € 411- (incl. 2 x diner, 3x lunch, reader). Arrangement. 2: € 491,- (arrangement 1+ standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u te zien krijgt, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docenten.