ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Een stevig persoon worden

Maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus

Docent: Miriam van Reijen

Hoe kan filosofie, of beter: zelf filosoferen, er aan bijdragen dat je steviger in je schoenen komt te staan? Voor Socrates is jezelf, dat wil zeggen je eigen opvattingen, kritisch onderzoeken noodzakelijk voor een goed, en dat wil in de Oudheid zeggen een gelukkig, leven. Schijnbare zekerheden opgeven draagt bij aan meer zelfvertrouwen. De intrinsieke koppeling tussen filosoferen en geluk is ook gesignaleerd door Epicurus: ‘wie zegt dat hij te jong of te oud is om te filosoferen, zegt eigenlijk dat hij ooit te jong of te oud is om gelukkig te zijn’.

Ook de stoïcijnse filosofen menen dat filosofie beoefenen positieve gevolgen heeft voor het alledaagse leven: bewust worden van je opvattingen en deze eventueel vervangen door meer realistische maakt je wat betreft je gemoedsrust onafhankelijker van de omstandigheden en van andere mensen, geeft meer energie, en leidt tot efficiënter handelen.

Bij het maken van min of meer belangrijke keuzes wordt het stevig in je schoenen staan vaak bemoeilijkt door gepieker en onzekerheid vooraf, en spijt en schuldgevoel achteraf. Niet alleen de ‘hedonistische calculus’ van Epicurus maar ook de vrijheidsopvatting van Sartre, en - uit een misschien onverwachte hoek – de naturalistische mensopvatting van Spinoza, kunnen dat veranderen. Deze cursus is ook een workshop: we gaan met de filosofie aan de slag in oefeningen aan de hand van eigen situaties en voorbeelden.

Programma

Dag 1: Vertrouwen op eigen kennis en inzicht.

Maandag

09.45 uur  Aankomst

10.30 uur  Kennismaking en algemene inleiding

11.15 uur  Koffiepauze

11.45 uur  Hoe Socrates kan helpen tegen gebrek aan zelfvertrouwen

12.30 uur  Lunch

14.30 uur  Koffie/thee

15.00 uur  Meningen, kennis en intuïtief weten (Socrates en Spinoza)

16.00 uur  Pauze

16.30 uur  Wat is waar en wat is werkelijk goed?

17.15 uur  Aperitief

18.00 uur  Diner

19.30 uur  Koffie

20.00 uur  De praktijk: Een socratisch gesprek

21.30 uur  Welkom aan de bar

 

Dag 2: Achter je eigen keuzes (blijven) staan.

Dinsdag    8.00-9.00 uur     Ontbijt

9.30 uur     Epicurus: onzekerheid als bedreiging voor je geluk   

10.30 uur  Koffiepauze

11.00 uur  Epicurus: de hedonistische calculus

12.30 uur  Lunch

14.30 uur  Koffie/thee

15.00 uur  Epictetus en Sartre: wat er wel en wat er niet te kiezen valt

16.00 uur  Pauze

16.30uur   Spinoza: de geest is gewillig, maar het vlees is ….sterk

17.15 uur  Aperitief

18.00 uur  Diner

19.30 uur  Koffie

20.00 uur  De praktijk: werken aan eigen keuze

21.30 uur  Welkom aan de bar

 

Dag 3: Je niet uit het veld laten slaan door andere mensen.

Woensdag

8.00-9.00 uur    Ontbijt

9.30 uur     Algemene inleiding in de Stoïcijnse levenskunst

10.30 uur  Koffiepauze

11.00 uur  Seneca over het gelukkige leven zonder irritatie en woede

12.30 uur  Lunch

14.30 uur  Koffie/thee

15.00 uur  Epictetus en Spinoza over boosheid en onmacht

16.00 uur  Pauze

16.30uur   De praktijk: oefeningen tegen irritatie

17.15 uur  Aperitief

18.00 uur  Diner

19.30 uur  Koffie

20.00 uur  Film: Medea van Passolini

21.30 uur  Welkom aan de bar

 

Dag 4: Je niet uit het veld laten slaan door tegenzittende omstandigheden.

Donderdag 

8.00- 9.00 uur Ontbijt

9.30           Verdieping van de stoïcijnse levenskunst

10.30 uur   Koffiepauze

11.00 uur  Geen zenuwen, stress en angst vooraf….

12.30 uur  Lunch

14.30 uur  Koffie/thee

15.00 uur  en geen schaamte en teleurstelling achteraf

16.00 uur  Pauze

16.30uur   Waarvoor ben je verantwoordelijk?

17.15 uur  Aperitief

18.00 uur  Diner

19.30 uur  Koffie

20.00 uur  De praktijk: oefeningen met alle mogelijke tegenzittende omstandigheden

21.30 uur  Welkom aan de bar

 

Dag 5:       Hoe word je van een zwakke lijder een krachtige leider? 

Vrijdag       8.00-9.00 uur     Ontbijt

09.30 uur  Spinoza: effectieve actie (handelen) in plaats van passies (lijden) 

10.30 uur  Koffiepauze

11.00 uur  Geen vrije wil, geen schuldgevoel (met oefening)

12.30 uur  Lunch, vertrek

Over de docent

dr. Miriam van Reijen Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk mede­werker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse be­roepsoplei­dingen voor maat­schappe­lijk werkers en architec­ten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen zoals ‘Filosoferen over emoties, ‘Filosoferen over de goede keuze’, ‘Filosofie als levenskunst’ en ‘Geluk door wijsheid’ voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen en in verschillende filosofische centra in Nederland en Frankrijk.

Van 1998 tot 2008 leidde zij een eigen socratisch Filosofisch Café in Breda, en nog steeds leidt zij incidentele filosofische café’s in Vlaanderen en Nederland.

Met ingang van het cursusjaar 2010/2011 verzorgt zij op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden als hoofddocent een basisopleiding Filosofie in de Praktijk. Tevens coördineert zij de drie specialisaties (beroepsopleidingen) daarvan, die door ervaren docenten in de betreffende praktijk worden verzorgd: filosofisch consulent, socratisch gespreksleider en kinder- en jongerenfilosoof.

Aanmelden 

Een week bij de ISVW verblijven is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag om 13.30 uur. Voor een summerschool met overnachtingen bedragen de kosten € 851,- (inclusief cursus, koffie/thee, lunchbuffetten en diners + eenpersoonskamer & ontbijtbuffet). Voor een week zonder overnachtingen betaalt u € 691,- . Drankjes aan de bar zijn tijdens de Summerschools van het huis! (Programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen).   

Upgraden naar een confortkamer in de nieuwe hotelvleugel (met a.a flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.  

Aanmelden

In het scherm dat u te zien krijgt, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docenten.