ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Eminente denkers: Samuel IJsseling

Zondag 12 september
Aanvang: 10.30 uur – einde 17.00 uur.Samuel IJsseling

Het werk van prof.dr. Samuel IJsseling (1932) is een hoogtepunt in de hedendaagse Nederlandstalige filosofie. IJsseling werkte aan verschillende universiteiten en was tot zijn emeritaat hoofd van het Husserl-archief in Leuven, dat het centrum van de Europese fenomenologie genoemd mag worden. Hij raakte bevriend met de Franse filosoof Jacques Derrida, kwam in contact met andere postmoderne filosofen uit Frankrijk en introduceerde hun werk in Nederland. In zijn latere werk combineert IJsseling zijn kennis van de fenomenologie en hermeneutiek met zijn voorliefde voor de Griekse mythologie. Het resultaat is een serie verhelderingen van algemeen menselijke beweegredenen, die volgens IJsseling juist vanwege hun ondogmatische karakter zo goed bij onze tijd passen.

Deze dag wordt op camera opgenomen voor het nageslacht.

Toegang:

€ 85,- inclusief lunch en koffie/thee

Aanmelden

Programma

10.30 uur: inloop met koffie/thee
11.00 uur: close reading van tekstfragmenten uit het werk van de eminente denker
12.30 uur: lunch
14.00 uur: 'het beste college' van de eminente denker
15.15 uur: pauze
15.30 uur: publiek interview met de eminente denker door Erno. Eskens
16.30 uur: reacties uit de zaal
17.00 uur: einde