ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Eminente denkers: Theo de Boer

Zondag 21 november | aanvang 10.30 uur- einde 17.00 uur

Een dag rond de filosoof
die poëzie in de filosofie bracht

Prof. Theo de BoerEen eerbetoon aan de Nederlandse denker Theo de Boer (1932). Zijn werk draait om de begrippen inspiratie, ervaring, verbeelding en rede. De Boer promoveerde op de fenomenologie van Edmund Husserl, vertaalde Totalité et l’Infini van de Franse fenomenoloog Emmanuel Levinas en schreef in zijn latere werk vooral interpretatie en over de relatie tussen poëzie en filosofie. Als hoogleraar wijsgerige antropologie aan de beide Amsterdamse universiteiten maakte De Boer school met het boek Grondslagen van een kritische psychologie. Programma: introductie, close reading van De Boers sleutelteksten, het ‘beste college ooit’ door Theo de Boer en tot slot, een interview met de eminente denker. Deze dag wordt voor het nageslacht opgenomen op camera.God van de filosofen

Prof.dr. Theo de Boer is emeritus hoogleraar filosofie van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Ymkje de Boer is filosofe en partner bij YMBA-advies. Organisatie ISVW i.s.m. YMBA-Advies

Toegang:

€ 85,- (inclusief lunch en koffie/thee).  Aanmelden

Programma:

10.00 uur: inloop met koffie/thee.
10.30 uur: introductie op het werk van Theo de Boer door Ymkje de Boer
11.00 uur: close reading van de tekst 'Van poezie naar filosofie'. Deze en andere teksten vindt u op de digitale leeromgeving.

12.30 uur: lunch.

14.00 uur: 'het beste college' van Theo de Boer
15.15 uur: pauze
15.30 uur: publiek interview met de eminente denker door Ymkje de Boer.
16.30 uur: reacties uit de zaal.
17.00 uur: einde en nazit aan de bar