ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Eten en weten: Dos Winkel en de waarheid over de zee

Vrijdag 26 november, aanvang 17.00 uurSea the Truth

Tijdens een heerlijk driegangen veganistisch diner presenteert fotograaf, zee-expert en auteur van talloze boeken, Dos Winkel, een reddingsplan voor de zee. Voorafgaand aan het diner wordt de film: Sea the Thruth vertoond. Filmmaakster Karen Soeters ligt deze indrukwekkende film toe en Floris de Graad, voorzitter van de vegetariërsbond vertelt over de toestand van de zee en onze eetgewoonten.

Prpgramma

16.45 uur: ontvangst

17.15 uur: welkom door Floris de Graad, directeur vegetariërsbond

17.30 uur: Filmvertoning Sea the Truth

18.30 uur: Voorgerecht (alle gerechten zijn veganistisch).

18.45 uur: Dos Winkel over de zee

19.15 uur: Hoofdgerecht

19.45 uur: Dos Winkel vervolg over de zee

20.15 uur: Nagerecht

20.30 uur: Karen Soeter, Floris de Graad en Dos Winkel beantwoorden vragen over de film en lezing.

Toegang

Toegang 49,- euro inclusief maaltijd en twee glazen wijn.

Aanmelden

Een voorproefje: Hieronder een trailer van Sea the Truth, de film waarin ook Dos Winkel spreekt: 

 

Oceanen update

Door Dos Winkel 

In het wetenschappelijke tijdschrift SCIENCE van 29 juli 2010 staat een verontrustend artikel van Boyce, Lewis en Worm (Global phytoplankton decline over the past century) over de afname van het fytoplankton (plantaardig plankton) in de oceanen. Door middel van moderne en oude technieken heeft men kunnen vaststellen dat het fytoplankton in de afgelopen eeuw met ongeveer 40% verminderd is. Dit is vooral te wijten aan de opwarming van het zeewater als gevolg van klimaatverandering. De klimaatverandering is dan weer het gevolg van verhoogde CO2 (koolstofdioxide) emissies.

Na het eerdere bericht van dit jaar van de Verenigde Naties over de enorm snelle achteruitgang van de wereldwijde visbestanden en de zeer ingrijpende maatregelen die nodig zijn om een en ander om te buigen naar een veel duurzamere vorm van visserij (13 miljoen vissersboten- van de 20 miljoen -  moeten met spoed verdwijnen, waaronder alle grote), kondigt deze nieuwe studie mogelijk het werkelijke begin aan van de destructie al het leven dat deze planeet herbergt.

De oceanen nemen tenminste 50% van de door mensen/menselijk handelen uitgestoten CO2 op. Voor een deel gebeurt dat door het fytoplankton en voor een deel is het een chemische reactie. Sinds de industriële revolutie is de uitstoot van CO2 enorm toegenomen. De verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool maar ook de intensieve veehouderij heeft hieraan bijgedragen.

Koralen zijn zeer gevoelig voor verzuring van de oceanen omdat hun structuur volledig uit kalk bestaat. Wetenschappers voorspellen dat als de concentratie opgelost CO2 blijft toenemen zoals dat nu gebeurt, het wel eens zou kunnen zijn dat alle koraalsoorten over 40 jaar uitgestorven zijn.

De huidige concentratie van opgelost CO2 is 383 ppm (parts per million). Dit ligt al ver boven de ‘veilige grens’ voor koralen van 320 ppm (oplossing van kalk begint bij koralen bij 360 ppm). Op dit moment worden koralen dus al aangetast door de verzuring. Koralen kunnen hun hele skelet verliezen als zij in zuur water terechtkomen. De koraalpoliepen komen hierdoor bloot te liggen en sterven af.

Merkwaardig genoeg besteden de media nauwelijks aandacht aan deze problemen, terwijl dit daadwerkelijk het begin van het einde kan betekenen.

Combineren we even de verschillende studies,  dan komen we tot de volgende conclusies:

  1. We produceren veel te veel CO2
  2. Hierdoor verzuren de oceanen
  3. En warmt de aarde op, evenals het zeewater
  4. Hierdoor wordt het fytoplankton aangetast, evenals de koraalriffen
  5. Wetenschappers voorspellen “lege oceanen” tegen 2050

 

Er zijn twee gemakkelijke - maar voor veel mensen onprettige - oplossingen:

  1. Minder CO2 produceren door minder vlees en vleeswaren te eten
  2. Stoppen met vissen en vis eten

Een van de gemakkelijkste oplossingen is dus het consuminderen van vlees. De intensieve veehouderij is namelijk verantwoordelijk voor bijna 20% van alle CO2 op aarde. Dit is meer dan de CO2-productie van al het gemotoriseerde verkeer op aarde (inclusief vlieg- en scheepvaartverkeer). Er zijn reeds overheden die dit de mensen tracht bij te brengen.

 

Waarom moeten we de oceanen met rust laten? Omdat vis calciumcarbonaat produceert en dit met zijn ontlasting in de zee deponeert. Calciumcarbonaat (CaCO3) is een belangrijke buffer voor CO2. Er moet dus dringend meer vis in zee komen, maar:

  1. We vissen de zeeën in een veel te hoog tempo leeg
  2. We verwoesten de kraamkamers voor vissen, zoals de mangrovebossen en de koraalriffen (vooral ook de diepwaterkoralen)
  3. We voeren wilde vis aan kweekvis, varkens en kippen (38 miljard kilo per jaar)

Zelfs een leek begrijpt dat we balanceren op het randje van de afgrond.

Dos Winkel