ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Eten en weten: gelijkheid volgens Marjolijn Februari

Vrijdag 18 november. Ontvangst met drankje om 17.30. Diner vanaf 18.00 uur.  

Marjolijn FebruariDiner pensant met romancier, columniste en filosofe Marjolijn Februari.

Het gelijkheidsbegrip ligt onder vuur, en pogingen het te herijken lijken bovenal verwarring te zaaien. Dat komt waarschijnlijk doordat ‘gelijkheid’ en ‘ongelijkheid’ begripsmatig lastig uit elkaar zijn te  houden: zo kun je artikel 1 van de Grondwet zien als een bepaling die gelijke behandeling garandeert, maar ook als een bepaling die burgers beschermt in de expressie van hun onderlinge verschillen. Hoewel de laatste jaren veel wordt geklaagd over  ‘gelijkheidsdwang’ in de Nederlandse maatschappij, neemt de sociaal-economische ongelijkheid tussen generaties en bevolkingsgroepen toe, net als de segregatie tussen mannen en vrouwen.  En waar de gelijkheid wel toeneemt, veroorzaakt juist die toename weer een afname van de gelijkheid elders. Er is, kortom, reden om goed af te bakenen wat we met ‘gelijkheid’ bedoelen.
Toegang: € 55,- (vier-gangendiner met wijn).

Klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.