ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Ethisch stappenplan en morele dilemmatraining

Zaterdag 15 juni 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen

Zowel in organisaties van zorg, welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. ‘Ingrijpen of niet’ is een groot dilemma voor veel werkers, bv. in de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze ‘gewetensvraag’ kan niet alleen tot twijfel aanleiding geven, maar ook tot slapeloze nachten, en zelfs tot burn-out. Een ethisch stappenplan is een methode om zowel zelf duidelijkheid, inzicht in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust te krijgen, als antwoorden en argumenten naar anderen (familieleden van cliënten, team, directie, maatschappij). Naast uitleg van de verschillende methoden, wordt er ook in het middagprogramma geoefend aan de hand van concrete eigen casuïstiek.

Terug