ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

FILOSOFIE ALS MANIER VAN LEVEN
Naar een hedendaagse levenskunst

30 juli - 3 augustus
Docent: Dries Boele

DOWNLOAD HET PROGRAMMA


Filosofie was in de Oudheid meer dan een theorie. Zij was eerst en vooral een levenswijze, inclusief oefeningen. Theorie stond in het teken van de vraag hoe te leven. Zij bood een scala aan opvattingen die in de eerste plaats geleefd dienden te worden. Hoe ging dat toen in z’n werk? En zou zo’n levenswijze ook voor ons nog een optie zijn? Ter inspiratie van een hedendaagse levenskunst.

Aan de hand van het werk van Pierre Hadot zullen we filosofen onderzoeken op de levenswijze die zij voorstonden. Wat was hun ideaal? En hoe brachten zij dat in praktijk? Wat te doen en hoe te denken om een gelukkig en optimaal leven te leiden? Filosofen die de revue zullen passeren zijn Socrates, Epicurus en Marcus Aurelius. Voorts zullen we een vergelijking treffen met Zen.

Voor een hedendaagse blik op levenskunst zullen we te rade gaan bij Søren Kierkegaard, Michel Foucault en Alain Badiou. Is het mogelijk of wenselijk om ook nu filosofie weer op te vatten als een levenswijze? Zijn wij ondertussen niet een ander soort mensen geworden, met andere eisen aan het leven en aan onszelf? Waarin kunnen we nog leren van de vroegere levenskunstfilosofen?

Naast inleidingen op de genoemde filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten, plus een aantal oefeningen, in een koppeling met de eigen ervaring.

Programma 

Maandag 30 juli
10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Kennismaking, inleiding
15.00 uur Michel Foucault en je leven tot een kunstwerk maken

Dinsdag 31 juli
09.30 uur Pierre Hadot en filosofie als een manier van leven in de Oudheid
15.00 uur Van Socrates tot Marcus Aurelius: wijsheid in de praktijk

Woensdag 1 augustus
09.30 uur  Kierkegaard en de stadia op een levensweg
               [de middag wordt naar eigen inzicht besteed]

Donderdag 2 augustus
09.30 uur Epicurus en het genietende leven
15.00 uur Alain Badiou en de waarheid van ‘evenementiële ervaringen’

Vrijdag 3 augustus
09.30 uur Zen en aandachtig leven in het hier en nu
14.00 uur Verwerking en terugblik
16.00 uur Afsluiting

Het avondprogramma zullen we in gezamenlijk overleg samenstellen.

Personalia

Drs. Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs en verzorgt al jaren filosofische programma’s aan de ISVW. Hij is vanaf 1983 betrokken geweest bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, m.n. filosofisch consulentschap, socratische gesprekken en dilemmatrainingen. Zie ook: http://home.planet.nl/~driesboele/

Kosten

Arrangement 1
€ 537,50 (cursus, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 697,50 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Kortingen