ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

FILOSOFIE EN LITERATUUR IN OOST EN WEST

23 - 27 juli
Begeleiding: Joke Koppius
I.s.m. Filosofie Oost-West

DOWNLOAD HET PROGRAMMA

Traditioneel zetten filosofen zich nogal eens sterk af tegen de sfeer van literatuur en poëzie. In de westerse filosofie zien we hoe reeds Plato zich distantieert van de oude Griekse mythen. Maar daar zie je meteen al de ambiguïteit van zijn positie: hij introduceert zelf nieuwe ‘mythen’ zoals de mythe van de grot. Alleen al dit voorbeeld roept allerhande vragen op over de verhouding van filosofie en literatuur. Biedt de dimensie van het mythische en narratieve eigen mogelijkheden om filosofische inhouden te verwoorden? Is het narratieve misschien een onontbeerlijk element van het filosofisch denken? Of biedt het narratieve (en poëtische) misschien zelfs mogelijkheden om zaken aan te duiden die in de filosofie zelf niet rechtstreeks aan de orde kunnen komen?

In Oosterse vormen van denken lijken het filosofische en narratieve vaak meer aan elkaar verwant dan veelal in de westerse tradities het geval is. Maar ook in het westerse denken wordt aan de grenzen tussen beide stevig gemorreld, en soms gaan beide vloeiend in elkaar over.

Programma

Maandag 23 juli
10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Introductie
Mythe en dialoog bij Plato - Charles Hupperts
15.00 uur Antigone als filosofisch tractaat. De Griekse tragedies en hun filosofische betekenis - Machiel Keestra
20.00 uur Griekse mythen in de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst (16e/17e eeuw) -  Charles Hupperts

Dinsdag 24 juli
vroeg Qi Gong workshop in de open lucht - Joke Koppius
09.30 uur Bloemen uit de poëzie en het proza van Lao Zi en Zhuang Zi - René Ransdorp
15.00 uur Chinese kalligrafie - Guangqin Chen
18.00 uur Literaire aspecten van de confucianistische filosofie - Karel van der Leeuw

Woensdag 25 juli
vroeg  Zazen en kin hin - Ton Lathouwers
09.30 uur Kent de westerse filosofie en literatuur zenboeddhistische dimensies? - Ton Lathouwers
15.00 uur Japanse dichtvormen - Simon Buschman
20.00 uur Workshop over Japanse dichtvormen - Simon Buschman

Donderdag 26 juli
09.30 uur Mijn plaats is het plaatsloze - over de betekenis van Mevlana Rumi voor deze tijd - Paul Mulders
15.00 uur Hindoeïsme: Het Mahabharata-epos en zijn filosofische aspecten - Annette van der Hoek
20.00 uur Mahabharata film-versie van Peter Brooks

Vrijdag 27 juli
09.30 uur Verkenningen op het grensgebied van filosofie en literatuur - Martien Schreurs
12.30 uur Afsluitende lunch

Personalia

SimonBuschmanDrs. Simon Buschman (1941) is van huis uit opvoedkundige en individueel, relatie- en gezinstherapeut. In 1995 begon hij met een studie literatuurwetenschap en taalfilosofie aan de Universiteit van Gent. Medio 1996 stichtte hij zijn eigen bedrijf. Hij werkt als consultant, personal coach, counselor, supervisor en mediator (www.buschmanconsultancy.nl). Hij publiceert essays, columns en gedichtenbundels, waaronder de eerste bloemlezing van Nederlandstalige tanka en ky?ka Tussen twee oevers en zijn verzamelbundel haiku en senry? Haar blauwe vulpen.

Guangqin Chen BA (1957) is tolk/vertaler Chinees en docent Chinese taal en cultuur aan de Rotterdam Business School en de Erasmus Universiteit. SinoLink is haar Chinese tolk / vertaalbureau dat al ruim 10 jaar actief is voor bedrijven en overheidsinstellingen (www.sinolink.nl).

AnnettevanderHoekDr. Annette van der Hoek (1966), indologe, promoveerde in de Indiase letteren aan de Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Zij woonde vijf jaar in India en werkte er in het onderwijs. Nog niet lang geleden keerde ze terug in Nederland. Momenteel is zij bezig met de ontwikkeling van haar instituut Samvaad (www.samvaad.nl).

Dr. Charles Hupperts (1951) is classicus en promoveerde in maart 2000 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Eros dikaios – De juiste vorm van liefde. Het eerste deel bevatte de weerslag van zijn onderzoek naar de homoseksuele moraal en praktijk bij de oude Grieken, in het tweede deel keerde hij het Symposion van Plato binnenstebuiten. Hij heeft verschillende publicaties over de klassieke oudheid op zijn naam staan, vertaalde klassieke auteurs en is docent klassieke talen.

MachielKeestraDrs. Machiel Keestra studeerde filosofie aan de universiteiten van Amsterdam en Heidelberg. Hij was stafmedewerker van de ISVW en het Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam. Nu is hij docent en onderzoeker bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam en hoofd van het Interdisciplinaire Honoursonderwijs. Hij publiceerde onder andere over Aristoteles en Hegel, taal- en rechtsfilosofie en tragedie. In zijn onderzoek richt hij zich momenteel op de filosofie van de cognitieve neurowetenschappen.

Ir. Joke Koppius (1950) is sinds 1995 zelfstandig gevestigd als manager en consultant met haar bureau Koppius, projectmanagement en organisatieontwikkeling (www.koppius.com). Met Rudy van Cuyk werkt ze - ook sinds 1995 - samen in WUJI-managementtrainingen (www.wuji.nl). Van 1997 tot medio 2004 was ze bestuurslid en vervolgens tot voorjaar 2007 directeur van de Stichting Filosofie Oost-West (www.filosofie-oostwest.nl ).

Prof. dr. Ton Lathouwers (1932) studeerde wis- en natuurkunde, en Slavische talen en letterkunde. Hierna volgde hij gedurende vier jaar een studie vergelijkende cultuur- en godsdienstwetenschappen over de ontmoeting tussen Oost en West. In 1968 werd Ton Lathouwers benoemd tot gewoon hoogleraar Russische letterkunde te Leuven, met een nevenopdracht aan de theologische faculteit: religieuze thematiek in de moderne literatuur. In 1987 verkreeg Ton Lathouwers zijn officiële autorisatie als leraar Chinese Rinzai Chan. Sindsdien begeleidt hij zengroepen in Nederland, België en Zweden. (http://mkc.get.to/)

KarelvanderLeeuwDr. Karel van der Leeuw (1940) studeerde filosofie, met als bijvakken klassiek Chinees en Chinese filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1988. Hij is vakdidacticus en onderwijsadviseur aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is medeoprichter van het Centrum voor Kinderfilosofie en de Europese Stichting voor Kinderfilosofie Sophia. Zijn interesse gaat vooral uit naar het (neo-)confucianisme.

Drs. Paul Mulders, politicoloog, tuinman, en thans geestelijk verzorger binnen de ouderenzorg. Was jarenlang leerling in de Mevlevi-traditie, een spirituele leerschool binnen het soefisme.

Dr. René Ransdorp doceerde tot en met 1999 hedendaagse westerse filosofie te Amsterdam. Sindsdien verzorgt hij cursussen en colleges Chinese filosofie en klassiek Chinees aan verschillende instellingen. In 2005 promoveerde hij op De spil van Dao. Vertaling en wijsgerige analyse van Zhuang Zi’s Qiwulun aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werkt aan een boek over enkele hoofdthema’s in de Zhuangzi, dat in 2007 bij uitgeverij Damon zal verschijnen. Werktitel van dit boek is: ‘Zwervend met Zhuangzi wegwijs in de daoïstische filosofie’ (www.chinesefilosofie.nl).

Dr. Martien Schreurs (1966) studeerde filosofie en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij promoveerde in 2003 over de doorwerking van het Bildungsideaal in de hedendaagse romanliteratuur. Harry Mulisch was bij de promotie aanwezig. Hij was enkele jaren geschiedenisdocent aan verschillende middelbare scholen en filosofiedocent bij het Amsterdams Jeugdtheater. Vanaf augustus 2005 is hij weer als filosofiedocent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Kosten

Arrangement 1
€ 548,- (cursus, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 708,- (arrangement 1 + 1-persoonskamer & ontbijtbuffet)

Kortingen