ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Grote denkers van de Verlichting
Filosofie in de 17e en 18e eeuw

26 en 27 februari 2011, aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur
Docent: Jan Flameling
G
astdocent: Jan Flameling

SpinozaDe zeventiende eeuw is de puberteit van de moderne filosofie. Bacon, Galilei en Descartes in de eerste helft, Hobbes, Spinoza en Locke in de tweede helft maakten de fysica mechanistisch en empirisch, de logica mathematisch en de ethica rationeel. De burgerlijke filosofie nam ontslag als dienstbode van de feodale theologie. Godsdiensttwisten moe, begon men openlijk religieuze dogma’s met voeten te treden. Het succesvolle moderne mens- en wereldbeeld uit de natuurfilosofie draaide de zaken om: middeleeuwse theologische bolwerken werden moderne wetenschappelijke universiteiten met de theologische faculteit naast vele andere.

De gevolgen van het nieuwe mens- en wereldbeeld in de zeventiende eeuw werden verwerkt in de achttiende eeuwse Verlichting. De fysica brengt het doel van de wereld en de zin van het leven niet in kaart. Hoe wordt de moderne mens volwassen in een oneindig universum op een planeet bevolkt door gelijkwaardige, vrije medemensen? Rousseau, Hume, Montesquieu en Kant werpen licht op de vraag: ‘Welke logica brengt vrede, welke ethiek geeft zin?’

Programma

Zaterdag 26 februari

 

10.00 uur      Ontvangst
10.30 uur      René Descartes
12.30 uur      Lunch

14.00 uur      ‘One very simple principle’ (Thomas Hobbes/John                    Locke/Jean-Jacques Rousseau)   [Leon Heuts]
15.30 uur      Pauze

15.45 uur      David Hume - Immanuel Kant
18.00 uur      Diner

20.00 uur      Immanuel Kant (vervolg)

 

Zondag 27 februari

 
08.00 uur      Ontbijt
09.30 uur      Recapitulatie
10.00 uur      Spinoza - radicale Verlichting!

12.30 uur      Lunch

13.30 uur      ‘Vragenuurtje’

 

Personalia

Jan Flameling is docent aan de ISVW en eigenaar van filosofisch bureau Ataraxia.
Leon Heuts is als politiek filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is redacteur van FiIosofie Magazine.

Toegang

(weekeinde is ook afzonderlijk te volgen)

Arrangement 1:
€ 223,00 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2:
€ 263,00 (arrangement 1 + overnachting en ontbijtbuffet)

Vrienden van de ISVW: korting

AANMELDEN

 

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.