ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosofie in de Oudheid
Ware woorden en goede daden

2 en 3 oktober 2010

Docent:  René Gude
Gastdocent:  Prof. dr. Frans de Haas 

 

AANMELDEN

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt. Met filosofische beschouwingen over waarheid en vrije wil kun je diep in ideeënwerelden verzeild raken, maar uiteindelijk heeft filosofie een pragmatische functie. In Turkije en Griekenland ontwikkelde de filosofie zich in verschillende scholen tot alledaagse beschavingspraktijk. Deelname aan het openbare leven in de Griekse polis - handel, bestuur en rechtspraak - vereiste kennis van zaken (fysica), een behoorlijke uitdrukkingsvaardigheid (logica) en besef van waarden en normen (ethica).
Fysica: Thales, bestuurder van de Milete in Turkije, gaf wetenschappelijke verklaringen aanzien tegenover polytheïstische mythologie. Hij voorspelde een zonsverduistering en verwierf daarmee zelf een bijna goddelijke status.
Logica: Heraclitus en Parmenides verbaasden zich vooral over de zeggingskracht van woorden, de logica. Het woord is een machtig heerser, maar hoe is het mogelijk dat uitspraken duurzame geldigheid hebben, terwijl alles stroomt en niets blijft?
Ethica: Socrates opende het gesprek over duurzaamheid van staatsvormen en de permanentie van individuele karakters.
Plato en Aristoteles integreerden al deze aanzetten over het ware, het goede en het schone in verbijsterend complete filosofische systemen.
De Romeinen Cicero en Seneca slankten die systemen af voor gebruik in een geglobaliseerde wereld.

Programma

Zaterdag 2 oktober - Overzicht

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Van Thales tot Socrates
12.30 uur Lunch
14.00 uur Plato
15.45 uur Aristoteles
18.00 uur Diner
20.00 uur Filosofie als levenskunst: Epicurus, Cicero, Seneca

Zondag 3 oktober – Inzicht

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Recapitulatie
10.00 uur Prof.dr. Frans de Haas: Aristoteles’ fysica en biologie
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vragenuur (alleen voor deelnemers Basisopleiding)

Personalia

Docent René Gude

 René Gude is filosoof en algemeen directeur van de Internationale School voor Wijsnegeerte. Naast de Basisopleiding Filosofie geschiedenis geeft hij ook de Basisopleiding Kritische Methode.

 

  

Prof. dr. Frans de Haas is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de receptiegeschiedenis van Aristoteles' wetenschapsfilosofie en philosophy of mind (i.c. De Ziel, Analytica Posteriora) in de Oudheid en de Middeleewen.

 

Kosten

Arrangement 1: € 223,- (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)
Arrangement 2: € 263,- (arrangement 1 + overnachting & ontbijtbuffet)

AANMELDEN