ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Emoties - verdiepingsdag voor docenten filosofie

Vrijdag 9 november

Aanvang 10.30 uur - einde 17.30 uur

In 2500 jaar filosofie is er uiteenlopend gedacht over de nut van en omgang met emoties. Veel filosofen hebben geprobeerd antwoord te vinden op de vragen: waar komen emoties vandaan?, maar misschien belangrijker nog: hoe dien je ermee om tegaan? Zo vonden de Stoicijnen dat een gezonde omgang met je passies vooral onthechting van die passies betekende.

In het kader van het eindexamenthema filosofie HAVO organiseren de ISVW en VFVO een verdiepingsdag Emoties speciaal voor docenten filosofie van het voortgezet onderwijs. Docenten krijgen op deze dag de kans om in gesprek te gaan met experts op het gebied van emoties. 

Programma

Klik op de button hieronder voor het programma.

Programma

Over de sprekers

Jan Bloemendal Jan Bloemendal is senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut en specialist op het gebied van Latijnse letterkunde van de vroegmoderne tijd.
Jan Bloemendal studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en werkte enige tijd als docent in het middelbaar onderwijs.

Wilco van DijkWilco van Dijk is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij heeft tientallen artikelen over emoties gepublicieerd, onder andere over het reguleren van emoties en het leren omgaan met teleurstelling.

 

 

Mariëtte Willemsen Mariëtte Willemsen geeft ethiek en moderne filosofie aan de AMsterdam University College. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen verbeelding en emoties.Mariëtte Willemsen, auteur van Denkbewegingen, zal zich in haar bijdrage concentreren op de cognitivistische positie in het emotiedebat. Wat houdt die positie precies in en hoe overtuigend is ze? Ze zal het cognitivisme toelichten aan de hand van het werk van Martha Nussbaum, met name Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions (2001), en dat van Robert Solomon, met name True to our Feelings. What our Emotions are Really Telling us (2006).Willemsen studeerde Nederlands en filosofie aan de Vrije Universiteit. In 1996 promoveerde ze op Nietzsche met het proefschrift Kluizenaar zonder god.

 

Organisatie

Organisatie: VfVO en ISVW.

ISVW

Toegang:

€ 195,- (opleidingsdag, lunchbuffet, koffie/thee). Klik hier om u aan te melden:  

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Mariëtte Willemsen, auteur van Denkbewegingen, zal zich in haar bijdrage concentreren op de cognitivistische positie in het emotiedebat. Wat houdt die positie precies in en hoe overtuigend is ze? Ze zal het cognitivisme toelichten aan de hand van het werk van Martha Nussbaum, met name Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions (2001), en dat van Robert Solomon, met name True to our Feelings. What our Emotions are Really Telling us (2006).