ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosofisch consulentschap

Zaterdag 23 maart 2013 

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Catherina de Haas

Wat houdt filosofisch consulentschap in? Wat moet je weten, wat moet je kunnen? Vanuit mijn jarenlange ervaring (mijn praktijk is in 1992 gestart) zal ik met voorbeelden illustreren hoe gesprekken die daar hebben plaatsgevonden verlopen zijn. Na de hoorcolleges in de morgen, zal er 's middags gelegenheid zijn om op enkele van de vragen die door het lezen van de opgegeven stukken zijn opgeworpen met elkaar te behandelen. Ook zal er tijd ingeruimd worden voor persoonlijke vragen, voorzover deze algemeen gemaakt kunnen worden. De dag zal, desgewenst, besloten worden met een openbaar consult. 

Mijn praktijk als consulente gaat uit van het filosofische standpunt dat menselijk kennen altijd bemiddeld wordt door ons lichaam (zintuigen en neuronen enz.). Men noemt dit 'embodied'. Ook kunnen we alleen maar 'kennen' door interactie en samenwerking met anderen: onze kennis is daarmee 'embedded'. Doordat bij onze menselijke conditie nieuwsgierigheid en creativiteit horen, willen we weten hoe alles in ons en in de wereld werkt. 

Bovenstaand 'kennisbegrip' en andere belangrijke begrippen voor het consulentschap zullen aan de orde komen in de hoorcolleges. 

Ook als u niet zult kiezen voor een opleiding in deze richting is deze dag interessant om meer kennis te vergaren van deze vorm van filosoferen.

Catherina de HaasCatharina de Haas studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde ze vele postdoctorale cursussen, onder andere in gesprekstechniek (Carl Rogers) en in een methode die zich richt op de taal van ons lichaam (Al Pesso). Na haar onderwijskundige opleidingen en haar filosofiestudie besloot Catharina de Haas les te gaan geven aan haar eigen cursusinstituut. Daar legden meer en meer cursisten persoonlijke vraagstukken aan haar voor; ze werd gaandeweg een belangrijke vertrouwensfiguur en raadgever voor mensen met vragen, problemen en geheimen. In 1992 begon ze haar eigen filosofische praktijk. Ze is officieel ‘filosofisch consulent’ en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.

Terug