ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosofisch werk in organisaties

Werkwijzen en werkvormen voor organisatorische verdieping

In company verzorgen wij bijeenkomsten gericht op de ontwikkeling en de versterking van de continuïteit van uw organisatie. Daarbij is niet de vorm maar de inhoud leidend voor hoe er gewerkt wordt.  

Conferenties en seminars

De ISVW verzorgt al sinds haar oprichting in 1916 congressen, seminars, opleidingen en heeft een groot repertoire aan werkvormen, werkwijzen en een uitgebreid netwerk aan deskundigen (hoogleraren, onderzoekers, topmanagers) die samenwerken met de ISVW omdat ze de doelstellingen ondersteunen.
De ISVW kan u van dienst zijn bij het inhoudelijk en organisatorisch realiseren van strategische congressen, seminars en bijeenkomsten.
Bij voorkeur op onze aangename thuisbasis in Leusden, maar desgewenst ook elders.

‘Wat een spreker!’

De ISVW beschikt over een uitgebreid relatie netwerk van deskundigen die goed in staat zijn om voor een breed publiek hun ervaring en inzicht te delen. Ze doen dat per slot van rekening al jaren voor de cursussen en trainingen voor de ISVW zelf.
De ISVW is u graag behulpzaam bij het zoeken naar een geschikt thema en de bijpassende inleider. 

‘Te rade gaan bij’

De ISVW verzorgt consulting voor organisaties en coaching voor individuen vanuit een filosofisch perspectief en kan u behulpzaam zijn bij het vinden van een goede consultant of coach.

Middels een systematische intake verhelderen we eerst de werkelijke vraag en stellen vast of uw vraag met ons passend besproken kan worden, alvorens u een advies te geven of een traject voor te stellen.

 ‘De tijd benutten’

De ISVW ondersteunt u bij het stil staan bij wat er gebeurt in de organisatie. Dit doen we aan de hand van actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in uw omgeving en organisatie. Door in slowmotion een met veel aandacht een specifieke thematiek te verkennen, ontdekt u dat in de details de duivel verstopt kan zitten of de weg naar een mogelijke oplossing.

 ‘Het behouden huis’

De ISVW verzorgt presentaties en workshops rond het thema continuïteit en stabiliteit in organisaties met als uitgangspunt de kracht van het behouden van het goede vooral in barre tijden. 

Informatie