ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Veerkracht (geestelijke weerbaarheid)

Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013
Aanvang za. 10.30 - einde zo 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: Joachim Duyndam

In ons dagelijks leven staan we op vele en zeer verschillende manieren onder druk. Tijdsdruk die ons opjaagt, mediahypes die ons voorhouden wat belangrijk is, markten die ons verleiden tot consumentisme, opiniedruk die zegt dat en wat we ervan moeten vinden, de vele beelden die zich opdringen en ons niet loslaten, opgelegde angst voor wie of wat anders is – het zijn slechts enkele voorbeelden.

Hoe bevorder je autonomie in situaties  van druk en tegenkrachten? En wat is eigenlijk autonomie? De onderzoeksgroep Geestelijke Weerbaarheid van de Universiteit voor Humanistiek zoekt het antwoord op deze vragen in veerkracht, of met een term die door de humanist Jaap van Praag werd gemunt: geestelijke weerbaarheid. Geestelijke weerbaarheid of veerkracht (in het Engels: resilience) is het vermogen om in situaties van tegenkrachten of druk een menswaardige eigenheid (autonomie of autografie) in denken en handelen te realiseren en te bevorderen, bij zichzelf en bij anderen, met het oog op zingeving en humanisering.

Onderzoek naar veerkracht of geestelijke weerbaarheid wordt echter niet alleen aan de Universiteit voor Humanistiek gedaan. Vanuit een breder internationaal sociaal georiënteerd perspectief wordt resilience vandaag beschouwd als de ‘opvolger’ van het empowerment-discours en empowermentpraktijken, die op hun beurt weer een vervolg en een toespitsing waren van het twintigste-eeuwse emancipatiedenken en emancipatiepraktijken. Terwijl de emancipatiebewegingen veel verwachtten van een beschermende en wetgevende overheid voor minderheden en achtergestelde groepen in de samenleving, denkt empowerment meer in termen van het versterken van mensen en groepen van onderop en van binnenuit, o.a. in ontwikkelingslanden. In het verlengde daarvan wordt resilience beschouwd als iets dat altijd is verbonden met een social ecology, als ‘gecontextualiseerde empowerment’. Zou je empowerment met opstand en strijd kunnen vergelijken, resilience lijkt meer op oosterse vechtkunst: schijnbaar meebuigen en door veerkracht overwinnen.

In dit weekend over geestelijke weerbaarheid onderzoeken we de filosofische wortels ervan. Aan de orde komen: autonomie en autografie, geweldloze weerbaarheid (in de traditie van Gandhi), opvoeding en vorming tot geestelijke weerbaarheid, de rol van levensbeschouwing en religie, en last but not least, de kracht van voorbeeldfiguren: een kwestie van imitatie of inspiratie?

Programma

Klik op onderstaande button voor het volledige programma

Programma

Over de docenten

Joachim DuyndamDocenten in dit weekend zijn leden van de onderzoeksgroep Geestelijke weerbaarheid, onder wie prof. dr. Joachim Duyndam (onderzoeksleider), prof. dr. Hans Alma, Gijsbert van Eijsden, Pien Bos, Saskia van Goelst Meijer en Anneke Sools. daarnaast zijn er gastbijdrages van de  J.P van Praagstichting: Vincent Stolk, Wouter Kuijlman en Bert Gasenbeek.

Toegang:

Arrangement 1: € 254,- (incl. koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner met wijn). Arrangement 2: € 299,- (arr. 1 + standaard hotelkamer met ontbijt).

Upgraden naar een kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).