ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Goedele de Swaef

Goedele de Swaef is licentiaat Morele Begeleiding van opleiding (departement Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent). Ze volgde ook een lerarenopleiding NEG. Sinds 1991 is ze actief rond het Filosoferen met Kinderen en Jongeren (tevens het onderwerp van haar thesis). Ze is actief in het Filosoferen met Kinderen en Jongeren in scholen, psychiatrische ziekenhuizen, na- en buitenschools, en werkt ook met personen met een verstandelijke beperking. Ze houdt lezingen en geeft workshops, organiseert studiedagen en intervisies, geeft cursussen aan volwassenen die werken met kinderen en jongeren.

Ze werkte mee aan tal van publicaties en televisieprogramma’s. Zij is lid van de raad van bestuur van VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs) en van de SOPHIA-board (Europese Stichting Filosoferen met Kinderen) en coördineerde voor Vlaanderen en Europa verscheidene Europese projecten.