ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Concreet denken

Hegel voor beginners

Docent: René van Delft

Maandag 26- vrijdag 30 juli 2010Het wezen moet verschijnen
Aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur

Niet de ontwikkelde, maar juist de onontwikkelde mens denkt abstract, zegt Hegel, met als verbijsterende conclusie dat zijn filosofie – die als uiterst moeilijk en abstract bekend staat– uw denken meer ter zake kan maken. Daar kan iets inzitten. Vergeet bijvoorbeeld niet dat een alledaagse vergissing een enorme graad van abstractie bezit: dat gaat nou werkelijk nergens over.

Filosoof/romancier René van Delft nodigt u uit om u een week lang diepgaand in Hegels standpunt te verplaatsen en allerlei onbewuste abstracties te concretiseren. U maakt kennis met de theorie en praktijk van concreet denken, hoe paradoxaal dat ook klinkt. U maakt kennis met het denken over wat een ‘essentie’ is bij Plato, Aristoteles en natuurlijk Hegel. Vervolgens oefent u in het blootleggen van de essentie met een algemeen thema - in dit geval: geluk - en een specifiek thema van uw keuze. U krijgt zonder meer een andere kijk op wat wezenlijk is aan de dingen die voor u het meest existentieel zijn.

Bij inschrijving sturen wij u de essentiële roman Het wezen moet verschijnen (René van Delft, Meulenhoff 2009) toe om in de stemming te komen (meerkosten € 12,00).

Programma

Maandag 26 juli

10.00 uur Aankomst
10.30 uur De woorden ‘wezen’, ‘essentie’ en ‘beginnen’
11.15 uur Koffiepauze
11.45 uur Plato’s net om de dingen te vangen: de idee
12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee
15.00 uur ‘Wezen’ en de structuur van definities
16.00 uur Pauze
16.30 uur Workshop: definities oefenen
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie
20.00 uur Bespreking/discussie van de zelf ontwikkelde definities
21.30 uur Welkom aan de bar

Dinsdag 27 juli

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Drie bronnen van kennis: ratio, empirie, traditie; discussie over de relatieve waarde
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Empirie van Aristoteles versus ratio van Plato
12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee
15.00 uur Aristoteles’ substantie opvatting
16.00 uur Pauze
16.30 uur Workshop: Aristotelische casusbeschrijvingen
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie
20.00 uur Bespreking/discussie van de zelf geschreven gevallen
21.30 uur Welkom aan de bar

Woensdag 28 juli

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Herhaling Plato en Aristoteles; relatief belang van het algemene en het specifieke; Introductie van Hegel
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Hegels holisme: denken vanuit het geheel en complexe tegenstrijdigheid
12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee
15.00 uur Hegels methode: dialectiek
16.00 uur Pauze
16.30uur Workshop: Dialectisch doordenken op een gekozen onderwerp
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie
20.00 uur Bespreking van de uitwerkingen
21.30 uur Welkom aan de bar

Donderdag 29 juli

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Hegels dynamiek: verandering als noodzaak
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Workshop: uitwerking van eigen visie
12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee
15.00 uur Bespreking van een korte samenvatting (essentie) van de uitwerkingen
16.00 uur Pauze
16.30 uur Hegels optimisme: oneindige verdieping
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie
20.00 uur Tegengeluiden en discussie over de haalbaarheid van het doorzien van een essentie
21.30 uur Welkom aan de bar

Vrijdag 30 juli

08.00 uur Ontbijt
09.30 uur Herhaling via vraag en antwoord: Plato versus Aristoteles versus Hegel versus de eigen opvatting
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Persoonlijke evaluatie: wat is er geleerd?
12.30 uur Afsluitende lunch

Kosten

Arrangement 1: € 602,25 € 547,50 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes)

Arrangement 2: € 760,65 € 691,50 (arrangement 1 + éénpersoonskamer & ontbijtbuffet)

En de drankjes aan de bar zijn van het huis!

Vrienden van de ISVW krijgen korting

AANMELDEN