ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Herfstweek praktische filosofie

Vitruviusmens van Da VinciDe toeloop op de NRC herfstweken is groot. Het ISVW-hotel is voor voor beide herfstweken volgeboekt. (Deelnemen aan de cursus zonder overnachting is nog wel mogelijk voor de tweede week. U betaalt dan geen € 895-, maar € 715-) 

De cursus wordt in licht gewijzigde vorm herhaald tussen kerst en oudjaar. Voor deze kerstweek zijn nog plekken beschikbaar. Klik door naar deze Kerstweek.

Hieronder treft u informatie over de eerste herfstweek (17-21 oktober).

Klik hier voor informatie over de tweede herfstweek praktische filosofie: (24-28 oktober).

1e NRC-herfstweek praktische filosofie

17-21 oktober (volgeboekt)

Organisatie: NRC-Academy & Internationale School voor Wijsbegeerte

In deze speciaal voor NRC-lezers ontwikkelde week praktische filosofie (die twee weken achter elkaar wordt aangeboden), leggen de beste docenten uit hoe filosofie uw leven kan verrijken. U verblijft van maandag tot en met vrijdag op Landgoed ISVW en krijgt les van de ervaren filosofiedocenten. Verder geniet u van uitstekende maaltijden, ontmoet u geestverwanten en kunt u wandelen in de uitgestrekte bossen rond de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag na de lunch rond 13.30 uur.

Programma

* ‘Een stevig persoon worden’. Zelfvertrouwen en achter je eigen mening staan (Socrates), je door niets en niemand uit het veld laten slaan (Stoïcijnse filosofie) en optimaal genieten door achter je verstandige keuzes te staan (Epicurus). Docenten: Miriam van Reijen (1e week) en Jan Flameling (2e week). Miriam van Reijen publiceerde over de Stoïcijnse filosofie en is een van de grote Stoa- en Spinoza-kenners van Nederland. Jan Flameling doceert filosofie in Nederland, Griekenland en India.

* ‘Handig worden’. Wat zit er in de gereedschapskist van de denkers? Handige methoden om scherper te denken, zoals analyse, deconstructie en pragmatiek. Docent: Paul Wouters, organisatiefilosoof en auteur van het (veelvuldig herdrukte) boek Denkgereedschappen.

* ‘In het moment komen’. Oosterse (zen)filosofie en de kunst van het loskomen van je wil (Schopenhauer). In de middag is er ruimte voor een boswandeling of (in week 1) voor een praktische aandachtoefening: boogschieten. Docenten: Jan Flameling en Jac Rongen.

* ‘Iets van je leven maken’. Existentialistische filosofie van Sartre en De Beauvoir en de levenskunst van Foucault. Docenten: Daan Roovers, hoofdredactrice van Filosofie Magazine, en prof.dr. Marli Huijer (Erasmus Universiteit)

* 'Gelukkig worden & Morele dilemmatraining (groep2). Docent: Ida Jongsma (ter vervanging van Karim Benammar die wegens een begrafenis op maandag helaas verhinderd is).

* 'Een ander mens worden' door Karim Benammar (groep 1)

De week kent verschillende werkvormen, variërend van hoorcolleges tot werkgroepen en groepsgesprekken. 

Voor deze herfstweek is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voorliefde voor verdieping en filosofie volstaat.

Toegang

De eerste herfstweek is volgeboekt. Inschrijving is niet meer mogelijk. Er zijn nog wel enkele plekken (zonder overnachtingsmogelijk) in de tweede NRC herfstweek praktische filosofie.

Programma

Om te voorkomen dat de groep te groot is en om de sfeer intiem te houden, werken we met twee subgroepen. U wordt dus ingedeeld in groep 1 of groep 2.

PROGRAMMA Groep 1

Maandag

Een stevig persoon worden (Docent: Miriam van Reijen)

Zaal

Van Eedenzaal. Voor workshops is ook de Mennickezaal beschikbaar.

10.30 uur

Welkom (door Lennie Rodill, cursusinstituut ISVW)

10.45 uur

Achter je mening staan en zelfvertrouwen (standvastig worden als Socrates)

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan I (Stoïcijnse levenskunst)

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan II (Stoïcijnse levenskunst)

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Achter je keuze staan (de hedonistische calculus van Epicurus)

 

Dinsdag      

Handig worden (Docent: Paul Wouters)

Zaal

Van Eedenzaal. Voor workshops is ook de Mennickezaal beschikbaar.

9.30 uur

Denkgereedschap: wezensdenken en transcendentaal denken

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Denkgereedschap: dialectiek

11.40 uur

Denkgereedschap: fenomenologie

12.30

Lunchbuffet

14.30 uur

Denkgereedschap: analytische filosofie

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Denkgereedschap: hermeneutiek en deconstructie

16.30 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Deconstructie pragmatisme (Docent: Jan Flameling)

 

Woensdag       

In het moment komen (Docent: Jan Flameling)

Zaal

Van Eedenzaal. Voor workshops is ook de Mennickezaal beschikbaar.

9.30 uur

Filosofie als levenskunst (Oost/West). Het belang van oefeningen

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

‘Gelatenheid’ bij Meister Eckhart en Martin Heidegger

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Oefenen in aandacht: aandachtig ademend staan /staan boogschieten (begeleid door Jac Rongen)

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Het Chinese taoïsme – zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding. Gesprek.

17.00 uur

Aan de bar

18.00 uur

Diner pensant (leren genieten) (Docent: Miriam van Reijen)

 

Donderdag      

Iets van je leven maken (Docent: Daan Roovers).

Zaal Agora-zaal. Voor workshop e.a. zijn ook de Peripatos en de Stoazaal beschikbaar.

9.30 uur

Omgaan met zinloosheid. Het existentialisme van Sartre en Camus

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Je verantwoordelijkheid nemen.

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je leven vormgeven. Levenskunst van Foucault

15.15 uur

Pauze

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Ontdek je eigen smoesjes. De karaktertest van Simone De Beauvoir

 

Vrijdag     

Een nieuw mens worden (Docent: Karim Benammar)

Zaal

Van Eedenzaal. Voor workshops is ook de Mennickezaal beschikbaar.

9.30 uur

Anders denken (herkaderen)

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Anders denken (herkaderen)

12.30 uur

Lunchbuffet

14.00 uur

Eind

 

PROGRAMMA GROEP 2

U volgt vrijwel hetzelfde programma als groep 1, met als verschil dat de volgorde van de dagen is veranderd en prof. Marli Huijer bij u de colleges over het existentialisme en Foucault verzorgt.  

 Week 17-21 oktober

Maandag  

Gepland voor deze dag stond Een nieuw mens worden met Karim Benammar. Helaas is hij door een overlijdensgeval verhinderd. Gelukkig is Ida Jongsma, de grondlegger van de praktische filosofie in Nederland, bereid gevonden om in te vallen. Het programma is daarom aldus gewijzigd:

Zaal Agora-zaal. Voor workshop e.a. zijn ook de Peripatos en de Stoazaal beschikbaar.

10.30 uur

Welkom (Lennie Rodill, ISVW). Uitleg over de aard en de geschiedenis van de praktische filosofie door Ida Jongsma

11.30 uur

Koffie/thee

11.45 uur

Filosofische counseling.

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur Dilemmatraining

17.00 uur

Bar

18.00 uur Diner
20.00 uur Gelukkig worden. Visies op geluk.

 

Dinsdag

Een stevig persoon worden (Docent: Miriam van Reijen)

Zaal Agora-zaal. Voor workshop e.a. zijn ook de Peripatos en de Stoazaal beschikbaar.

9.30 uur

Achter je mening staan en zelfvertrouwen (standvastig worden als Socrates)

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan I (Stoïcijnse levenskunst)

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan II (Stoïcijnse levenskunst)

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Achter je keuze staan (de hedonistische calculus van Epicurus)

 

Woensdag

Handig worden (Docent: Paul Wouters)

Zaal Agora-zaal. Voor workshop e.a. zijn ook de Peripatos en de Stoazaal beschikbaar.

9.30 uur

Denkgereedschap: wezensdenken en transcendentaal denken

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Denkgereedschap: dialectiek

11.40 uur

Denkgereedschap: fenomenologie

12.30

Lunchbuffet

14.30 uur

Denkgereedschap: analytische filosofie

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Denkgereedschap: hermeneutiek

16.30 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Deconstructie en pragmatisme (Docent: Jan Flameling)

 

Donderdag       

In het moment komen (Docent: Jan Flameling)

Zaal

Van Eedenzaal. Voor workshops is ook de Mennickezaal beschikbaar.

9.30 uur

Filosofie als levenskunst (Oost/West). Het belang van oefeningen

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

‘Gelatenheid’ bij Meister Eckhart en Martin Heidegger

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Oefenen in aandacht: aandachtig ademend staan /staan boogschieten (begeleid door Jac Rongen) Gesprek

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Het Chinese taoïsme – zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding. Gesprek

17.00 uur

Aan de bar

18.00 uur

Diner pensant. Leven - een kwestie van genieten?

 

Vrijdag             

Iets van je leven maken (Docent: Marli Huijer)

Zaal Agora-zaal. Voor workshop e.a. zijn ook de Peripatos en de Stoazaal beschikbaar.

9.30 uur

Omgaan met zinloosheid. Het existentialisme van Sartre en Camus

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Je leven vormgeven. Levenskunst van Foucault

12.30 uur

Lunchbuffet

 

Zie hier het vergelijkbare programma voor de tweede herfstweek