ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het antieke curriculum

Het antieke curriculum

Maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2011

Docent: prof.dr. Frans de Haas

Filosofen zijn altijd ook leraren geweest. Het spreekt dan ook vanzelf dat filosofen vanaf Plato bewust bezig zijn geweest met het inrichten van een opleiding die op zo efficient mogelijke wijze moest leiden tot maximaal filosofisch inzicht. Deze cursus is een introductie in de filosofie opgezet naar het model van het laat-antieke curriculum van de hogere opleiding filosofie in Alexandrie in de eerste helft van de zesde eeuw na Christus. Dit model werd later ook maatgevend voor het universitair onderwijs in de Middeleeuwen. U krijgt filosofie zoals er twee millennia lang filosofie gedoceerd is. In een afwisselend programma van hoorcolleges, werkgroepen en discussies gaan we ervaren hoe dat was, en staan we stil bij de vraag welke voordelen dit model ook vandaag de dag nog biedt.

Het historische uitgangspunt voor de filosofen was het curriculum dat welgestelde Atheners regelden voor hun kinderen, met veel muziek, wat grammatica en wiskunde, en vooral veel retorica. Politiek succes was immers het meest gebaat bij welsprekendheid in volksvergadering en rechtszaal. In de latere Oudheid, onder het regime van de Romeinse keizers, was directe participatie in de politiek niet meer het eerste doel, maar verschoof de aandacht naar de persoonlijke ontwikkeling van het individu. In het licht van de moderne scheiding tussen alfa, beta, en gamma-studies is het opmerkelijk dat het antieke curriculum grammatica, wiskunde en sociaal-politieke theorie nadrukkelijk als een geïntegreerd geheel aanbood, op basis van een psychologische theorie die richting gaf aan de lespraktijk. In de lespraktijk, en in het filosofische leven daarna, kan geen van de drie domeinen zonder de ander.

Doel: een inleiding filosofie volgen zoals dat tweeduizend jaar is gedoceerd.

Frans de HaasFrans de Haas is hoogleraar antieke en middeleeuwse filosofie aan de Universiteit Leiden.

 

 

 

 Programma

Maandag   
10.00 uur    Aankomst
10.30 uur    Het ideale filosofische curriculum

11.15 uur    Koffiepauze
11.45 uur    De motivatie

12.30 uur    Lunch
14.30 uur    Koffie/thee
15.00 uur    Filosofische therapie

16.00 uur    Pauze
16.30 uur    Adviezen voor het nieuwe leven

17.15 uur    Aperitief
18.00 uur    Diner
19.30 uur    Koffie
20.00 uur    West en niet-West

21.30 uur    Welkom aan de bar

Dinsdag    7.30-9.30 uur    Ontbijt
9.30 uur    Het formele model: wiskunde

10.30 uur    Koffiepauze
11.00 uur    De lof der wiskunde

12.30 uur    Lunch
14.30 uur    Koffie/thee
15.00 uur    Taal en logica
16.00 uur    Pauze
16.30uur    Oefeningen in helder denken

17.15 uur    Aperitief
18.00 uur    Diner
19.30 uur    Koffie
20.00 uur    Argumentatie uit de krant

21.30 uur    Welkom aan de bar

Woensdag 7.30-9.30 uur    Ontbijt
9.30 uur    Het ethische model
10.30 uur    Koffiepauze
11.00 uur    De homo economicus
12.30 uur    Lunch
14.30 uur    Koffie/thee
15.00 uur    Het politieke model

16.00 uur    Pauze
16.30uur    De liberale democratie

17.15 uur    Aperitief
18.00 uur    Diner
19.30 uur    Koffie
20.00 uur    Actualiteit

21.30 uur    Welkom aan de bar

Donderdag    7.30-9.30 uur    Ontbijt
9.30 uur    Het fysische model

10.30 uur    Koffiepauze
11.00 uur    Reducties: fysicalisme, darwinisme

12.30 uur    Lunch
14.30 uur    Koffie/thee
15.00 uur    Het psychologisch model

16.00 uur    Pauze
16.30uur    Psychologismen in gevaar

17.15 uur    Aperitief
18.00 uur    Diner
19.30 uur    Koffie
20.00 uur    U wil?

21.30 uur    Welkom aan de bar

Vrijdag    7.30-9.30 uur    Ontbijt
09.30 uur    Metafysica: de modellen gewogen
10.30 uur    Koffiepauze
11.00 uur    Een model voor de toekomst?
12.30 uur    Lunch, vertrek

Aanmelden 

Een week bij de ISVW verblijven is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag om 13.30 uur. Voor een summerschool met overnachtingen bedragen de kosten € 760,- (inclusief cursus, koffie/thee, lunchbuffetten en diners + eenpersoonskamer & ontbijtbuffet). Voor een week zonder overnachtingen betaalt u € 600,- . Drankjes aan de bar zijn tijdens de Summerschools van het huis! (Programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen).  

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met a.a flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.  

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.