ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

HET GOEDE HANDELEN

Ethiek


20 en 21 november 2010

Docent: Jan Flameling
Gastdocent: Prof. Dr. Frans Jacobs
 
De vraag ‘Hoe te leven?’is een zaak voor iedereen persoonlijk, maar is vanaf het begin ook één waar de filosofie zich mee bezighoudt. Door de eeuwen heen zijn er door filosofen verschillende antwoorden gegeven op de vraag naar het goede handelen.
In de ‘deugdenethiek’ draait het om het geleidelijk ontwikkelen van een goede levenshouding. De verstandige mens weet het juiste standpunt te kiezen tussen onbezonnen uitersten - moed ligt tussen roekeloosheid en lafheid. De ‘plichtethiek’ zoekt rationeel verantwoorde morele principes van waaruit het eigen leven vrij vormgegeven kan worden. Het ‘utilisme’ toetst een morele daad aan het nut ervan. Richt mijn daad kwaad aan? Hoeveel mensen worden gelukkig door mijn handelen. In de twintigste  eeuw wordt – na de Holocaust – door Levinas een radicaal andere benadering voor ethische kwesties voorgesteld. ‘Luisteren naar het gelaat van de Ander’ hoort het uitgangspunt te zijn.

Programma

Zaterdag 20 november

10.30 uur:  De teleologische benadering
Een gelukt leven (als doel), deugen of voortreffelijkheid van karakter tonen en de rol van verstandigheid in handelingssituaties

12.30 uur: Lunch

14.00 uur:  De deontologische benadering
Handelen zoals het hoort - door vrijheid en autonomie van de wil, als redelijk wezen, de kategorische imperatief volgen.

15.30 uur:  Pauze

15.45 uur:  Vervolg

18.00 uur: Diner

20.00 uur: De utilistische benadering [Frans Jacobs]
Het utiliteitsbeginsel of beginsel van het grootste geluk, het  vrijheidsbeginsel en het schadebeginsel, genoegens en welzijn

21.30 uur: Aan de bar

Zondag 21 november
09.30 uur: De ‘metafysische’ benadering
Leven en genieting, gevoeligheid en lijden,  behoeftebevrediging en plaatsvervanging, luisteren naar het ‘gelaat van de Ander’

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Vragenuur

Personalia

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

(onderdeel van de Basisopleiding Systematiek van de Filosofie

AANMELDEN

Kosten

Arrangement 1: € 223,- (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)
Arrangement 2: € 263,- (arrangement 1 + overnachting & ontbijtbuffet)

Kortingen

AANMELDEN